ေတာင္ကိုရီးယားကေန အေမရိကန္ႏိုင္ငံကိုသြားမယ့္ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ေတြမွာ လိုက္ပါမယ့္ ခရီးသည္ေတြကုိ လံုၿခံဳေရးတိုးျမွင့္ စစ္ေဆးတာနဲ႔ေမးျမန္းတာေတြ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ေလေၾကာင္း လိုင္းတစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ အခုလိုစစ္ေဆးတာေတြကို လာမယ့္ႏွစ္မွာမွ စတင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 

Related News