ဆူဘာ႐ုစက္႐ံုေတြထဲက တစ္ခုမွာ မကၽြမ္းက်င္တဲ့လုပ္သားေတြကကားေတြကို မတင္ပုိ႔ခင္ျပဳလုပ္တဲ့ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ စစ္ေဆးခ်က္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို ဂ်ပန္ကားလုပ္ငန္း ဆူဘာ႐ုရဲ႕အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္နဲ႔ဥကၠ႒ ျဖစ္သူက ၀န္ခံထားပါတယ္။ နစ္ဆန္ေမာ္တာမွာ အလားတူျဖစ္ရပ္ မ်ိဳးျဖစ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဂ်ပန္ကားကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ ကုမၸဏီတြင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးတာေတြကို  လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ဂ်ပန္အစိုးရက ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။ ဆူဘာ႐ုရဲ႕ ကုမၸဏီတြင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြအရ တိုက်ိဳ ေျမာက္ပိုင္းက စက္႐ံုမွာ အခုလို အမွန္မကန္ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ထားတာကုိ ကုမၸဏီဘက္ကေတြ႔ ရွိထားတယ္လုိ႔ သတင္းရင္းျမစ္ေတြကို ကိုးကားၿပီး NHK သတင္းမွာေဖာ္ျပပါတယ္။
 
ကၽြမ္းက်င္မႈ သင္တန္းတက္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ အလုပ္သမားတစ္ခ်ိဳ႕က ကားေတြရဲ႕ ေဘးကင္းမႈဆိုင္ရာစစ္ေဆးမႈေတြကို ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လုိ႔လည္း သတင္းမွာေဖာ္ျပပါတယ္။ ဂ်ပန္ကားလုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ ကားေတြ ကို တင္ပို႔မႈမလုပ္ခင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးခ်က္ကို အစိုးရက ခန္႔အပ္ထားတဲ့ တရား၀င္လုပ္သားေတြကိုပဲ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဆူဘာ႐ုအမႈေဆာင္ခ်ဳပ္နဲ႔ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ယိုရွီနာဂါက အခုျဖစ္ရပ္ကို ၀န္ခံအတည္ျပဳထား ပါတယ္။ အခုလုိ မမွန္ကန္တဲ့ က်င့္သံုးမႈေတြ ျဖစ္ပြားေနတာ ႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ၾကာျမင့္ေနၿပီး သင္တန္းတက္ေနတဲ့အလုပ္သမား တစ္ခ်ိဳ႕အခုျဖစ္ရပ္မွာ ပါ၀င္ေနတယ္ဆိုတာကို ၀န္ခံထားပါတယ္။ အဲဒီအလုပ္သမားေတြဟာ တရား၀င္လုပ္သားေတြကေပးတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြမွာ တံဆိပ္တံုး႐ိုက္ႏွိပ္တာေတြကို ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လုိ႔ ယူဆရတယ္လုိ႔လည္း သတင္းမွာေဖာ္ျပပါတယ္။ 
 
 
 

Related News