ဗာတီကန္အတြင္း ေဆးလိပ္ေရာင္း ခ်တာကို အခုႏွစ္ကုန္ပုိင္းကစလို႔ ပိတ္ပင္ေတာ့မယ္ဆိုၿပီး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္တယ္လုိ႔ ဗာတီကန္ၿမိဳ႕ျပ ႏိုင္ငံသတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔က ေျပာလိုက္ပါတယ္။
 
 
 

Related News