အေမရိကန္ႏိုင္ငံပါ၀င္ျခင္းမရွိေပမဲ့ ပစိဖိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ လြတ္လပ္တဲ့ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္(TPP) ကို ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္သြားဖုိ႔ သေဘာတူညီခ်က္မွာ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ႏုိင္ငံေတြက သေဘာတူလိုက္ပါတယ္။
 
သေဘာတူညီခ်က္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္မယ့္သတင္းကို ဂ်ပန္စီးပြားေရးရာ၀န္ႀကီး တိုရွီမီဇု မိုတဲဂီက အတည္ျပဳထားပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ ဒါနန္မွာေတြ႔ဆံုၿပီး တဲ့ေနာက္ ၀န္ႀကီးေတြက အခုလိုသေဘာတူလိုက္တာပါ။ သေဘာတူညီခ်က္ကို ေသာၾကာေန႔ ကတည္းက အတည္ျပဳဖုိ႔ရွိေနေပမဲ့ ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့တာပါ။ TPP  အဖြဲ႔၀င္ ႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္ကို အတည္ျပဳဖုိ႔ အသင့္မျဖစ္ေသးဘူးလုိ႔ ကေနဒါ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂ်က္စတင္ ထ႐ူးဒိုးက ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို အေစာပိုင္းမွာ ေျပာထားတာပါ။
 
ဒါ့ေၾကာင့္TPP  အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံေတြဟာ ေသာၾကာေန႔မွာ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ တစ္ေၾကာ့ျပန္လုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ ကေနဒါ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဆီကေန သေဘာတူညီခ်က္ရထားၿပီးၿပီ ဆိုတာကို ကေနဒါ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ကေျပာထားတယ္လုိ႔ ဂ်ပန္စီးပြားေရး၀န္ႀကီးက သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့  TPP  အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အစည္းအေ၀းပြဲအခ်ိန္ဇယားေတြ ျပည့္ေနလုိ႔ TPP  နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ဖု႔ိ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလုိ႔လည္း ၀န္ႀကီးကေျပာပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးရရွိတဲ့ သတင္းေတြအရ TPP  အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြဟာ သေဘာတူညီခ်က္မွာ ပါ၀င္တဲ့ အေျခခံက်တဲ့ အခ်က္ေတြအေပၚ သေဘာတူညီခ်က္ရသြားၿပီလုိ႔ သိရပါတယ္။
 
 

Related News