အိႏၵိယႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ နယူးေဒလီမွာ မီးခိုးျမဴေတြ ဖံုးလႊမ္းေနတာဟာ သီတင္းပတ္ (၂)ပတ္ရွိ သြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။ မီးခိုးျမဴေတြေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈပမာဏဟာ အႏၲရာယ္ကင္းတယ္လို႔ အိႏၵိယက်န္းမာေရးအာဏာပိုင္ေတြက သတ္မွတ္ထားတဲ့ပမာဏထက္ (၁၀)ဆေက်ာ္ပိုမ်ားေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။
 
 
 

Related News