(၂၀၁၆)ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုးမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ေသဆံုးခဲ့သူေတြ ဟာ (၂၀၁၅)ခုႏွစ္ကထက္ အေယာက္(၃၀၀၀)နီးပါးပိုမ်ားခဲ့တယ္လို႔ထိုင္းယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရး အဖြဲ႔ရဲ႕အစီရင္ခံစာအရ သိရပါတယ္။ 
 
 
 

Related News