သမၼတမူဂါဘီႏႈတ္ ထြက္ၿပီးေနာက္ သမၼတသစ္မနမ္ဂါဂြာက ဇင္ဘာေဘြအစိုးရကို စတင္ ဦးေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေပမဲ့ ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံသားေတ ကေတာ့ သမ္ၼတမူဂါဘီလက္ထက္ ကတည္းက ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ေငြသားျပတ္လပ္မႈေတြ ဆက္လက္ႀကံဳေတြ႔ေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံက အေျခခံလူတန္းစားေတြဟာ ေငြသား႐ွာဖို႔မလြယ္ကူတဲ့ျပသာနာကို ႀကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္။ သမၼတေဟာင္း ေရာဘတ္မူဂါဘီ ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ပတ္မွာ ႏႈတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ ဇင္ဘာေဘြျပည္သူေတြမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ႐ွိေနၾကေပမဲ့ ေငြေပၚ မလြယ္တဲ့ျပသာနာကိုေတာ့ ႀကံဳေတြ႔ေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းအဆမတန္ျမင့္တက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဇင္ဘာေဘြ ႏိုင္ငံဟာ (၂၀၀၉)ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံသံုးေငြေၾကးကို အသံုးမျပဳေတာ့ဘဲ အေမရိကန္ေဒၚလာေငြနဲ႔ ေတာင္အာဖရိက ရန္ေငြတို႔ကို အသံုးျပဳခဲ့ေပမဲ့ ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ ေန႔စဥ္လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ၀ယ္ဖို႔ေတာင္ အခက္အခဲေတြ႔ေနဆဲပါ။ လက္႐ွိဇင္ဘာေဘြသမၼတ အမ္မာဆန္ မနမ္ဂါဂြာက သူ႔ရဲ႕က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုမႈအၿပီး ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာ ႏိုင္ငံသားေတြ အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕၀င္ေငြကို ေငြသားအေနနဲ႔ ရ႐ွိေတာ့မွာျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး ကတိျပဳေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဇင္ဘာေဘြအေရးသံုးသပ္ သူေတြကေတာ့ သမ္ၼတ မနမ္ဂါဂြာက ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းကို ေျဖ႐ွင္းဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံတြင္းကို ကုန္ပစ္ၥည္းေတြ တင္သြင္းႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးေနေပမဲ့ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္း ဘယ္အခ်ိန္မွာ ၿပီးဆံုးမလဲဆိုတာကိုေတာ့ မခန္႔မွန္းႏိုင္ဘူးလို႔ သံုးသပ္ေျပာ ဆိုပါတယ္။ ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံသားေတြက ေငြေၾကးကို ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ကရ႐ွိႏိုင္ေပမဲ့ ေငြလဲႏႈန္းျမင့္ေနၿပီး တရား၀င္ေငြေၾကး ရႏိုင္တဲ့ေနရာေတြမွာေတာ့ ေငြလဲႏႈန္းပိုျမင့္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုကေတာ့ ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ယံုၾကည္မႈက်ဆင္းေနပါတယ္။ 
 
 
 

Related News