ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ပတ္က ဟြန္ဒူးရပ္စ္ႏိုင္ငံမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ဟြန္ဒူးရပ္စ္အစိုးရက မဲခိုးဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့တယ္လို႔ အတိုက္အခံ ပါတီရဲ႕သမၼတေလာင္းက စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့တာေၾကာင့္ ဟြန္ဒူးရပ္စ္ႏိုင္ငံသားေထာင္ခ်ီဟာ မဲေတြကို ျပန္လည္ေရတြက္ေနရၿပီျဖစ္ ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္က က်င္းပခဲ့တဲ့ သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲမဲထည့္ခ်ိန္အတြင္း ဟြန္ဒူးရပ္စ္ ႏိုင္ငံသား(၃)ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ရာခ်ီကေတာ့ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရပါတယ္။ အတိုက္အခံ သမၼတေလာာင္း ဆယ္ဗာေဒါ နာ့စ္ရယ္လာကေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ သူအႏိုင္ရခဲ့တယ္လို႔ အခိုင္အမာ ေျပာေနပါတယ္။ ဟြန္ဒူးရပ္စ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာခံု႐ံုးအေနနဲ႔ ဆႏၵမဲ(၅၂၀၀)ေက်ာ္ကို ျပန္လည္ ေရတြက္ဖို႔ လက္မခံခဲ့တာကို နားမလည္ျဖစ္ခဲ့ရတယ္လုိ႔  ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာေတြမွာ သတင္းေတြ ေဖာ္ျပေနပါတယ္။
 
အာဏာရပါတီက မဲလိမ္ေနတဲ့အတြက္ အဲဒီဆႏၵမဲေတြကို ျပန္မေရတြက္ခ်င္ တာျဖစ္တယ္လို႔ အတိုက္အခံသမၼတေလာင္းက စြပ္စြဲေျပာဆိုပါတယ္။ ဟြန္ဒူးရပ္စ္သမၼတ ဂ်ဴအန္ ေအာ္လန္ဒို ဟာနန္ဒက္ဇ္ ကေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ သူအႏိုင္ရၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အာဏာရၿပီျဖစ္တယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာခံု႐ံုးက ဆႏၵမဲေတြရဲ႕(၆) ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပန္လည္ ေရတြက္ေနပါတယ္။ အတိုက္အခံသမၼတေလာင္းက မဲ႐ံုေထာင္ခ်ီက မဲေတြကို ျပန္လည္ေရတြက္ေစခ်င္ေနေပမဲ့ ဟြန္ဒူးရပ္စ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ကေတာ့ မဲေတြအကုန္ လံုးနီးပါးကို ျပန္ေရတြက္ဖုိ႔ ျငင္းဆိုထားပါတယ္။
 
 
 

Related News