အီးယူကေန ၿဗိတိန္ႏႈတ္ထြက္ေရးမွာ အိုင္ယာလန္ရဲ႕အခြင့္အေရးေတြကိုေတာင္းဆိုေနတဲ့ အိုင္ယာလန္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္းလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဦးေဆာင္ပါတီျဖစ္တဲ့ DUP ပါတီရဲ႕ ေထာက္ခံမႈေတြ လိုအပ္ေနပါတယ္။ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ဥေရာပသမဂၢ(E.U)ကေန ခြဲထြက္တဲ့အခါ အိုင္ယာလန္က(DUP)ပါတီနဲ႔ သေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္႐ွိရမယ္ဆို တဲ့ ဖိအားေတြကို ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီစာေမ ေတြႀကံဳေနရပါတယ္။DUP ရဲ႕ အျပင္းအထန္ဆန္႔က်င္ေျပာဆိုမႈေတြကို ေတြ႔ႀကံဳ ေနရၿပီးေနာက္ ေမက EU နဲ႔ စီးပြားေရးေဆြးေႏြးမႈေတြ စတင္ျပဳလုပ္ရေတာ့မယ့္ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို ေနာက္ျပန္ဆုတ္ခဲ့ရ ပါတယ္။
 
DUP ပါတီဘက္ကေတာ့ အိုင္ယာလန္ေျမာက္ပိုင္းဟာ ၿဗိတိန္ရဲ႕ က်န္တဲ့နယ္ေတြနဲ႔ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရဖြယ္ ႐ွိေနတာေၾကာင့္ ေမရဲ႕သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို ျငင္းဆိုထားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေမက ဗုဒၶဟူးေန႔ေလာက္မွာ EU နဲ႔ ေဆြး ေႏြးမႈ ျပဳလုပ္သြားဖုိ႔ ထပ္မံႀကိဳးစား သြားဖြယ္႐ွိေနပါတယ္။ အီးယူေခါင္းေဆာင္ေတြက ဒီဇင္ဘာ(၁၄)ရက္မွာ ေတြ႔ဆံုမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီေန႔မွာ ၿဗိတိန္ အီးယူကခြဲထြက္ၿပီးေနာက္ ကုန္သြယ္ေရးကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြ စတင္ျပဳလုပ္မလား၊ မလုပ္ဘူး လားဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
 
DUP နဲ႔ ၿဗိတိန္အစိုးရတို႔ၾကား ဘေဘာတူညီခ်က္ရ႐ွိဖို႔ လိုအပ္ေနတဲ့အခ်က္ ေတြက အိုင္ယာလန္ရဲ႕ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ေရး၊ အိုင္ယာလန္သားေတြရဲ႕အခြင့္အေရးနဲ႔ အီးယူကေန ခြဲထြက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ၿဗိတိန္အစိုးရက ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ဘယ္ေလာက္အထိေပးသြားမလဲဆိုတာေတြျဖစ္ပါတယ္။ တနလာၤေန႔က ဥေရာပမေကာ္မ႐ွင္ ဥကၠဌနဲ႔ ေမတို႔ရဲ႕ေဆြးေႏြးမႈအတြင္း သေဘာတူညီမႈတစ္စံုတစ္ရာမ႐ွိဘဲ ေဆြးေႏြးမႈၿပီးဆံုးခဲ့ေပမဲ့ အခုတစ္ပတ္အကုန္ေလာက္မွာ သေဘာတူညီမႈေတြရ႐ွိလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တယ္ဆိုၿပီး ၿဗိတိန္ဘက္ကေရာ ဥေရာပေကာ္မ႐ွင္ဘက္ကေရာ ထုတ္ေျပာခဲ့ ပါတယ္။ 
 
 
 
 

Related News