တနလၤာေန႔က ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံမွာ ဂ်ပန္ရဲ႕ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ဖ်က္သိမ္းေရး မူၾကမ္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳခဲ့ေပမဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကထက္ ေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ေထာက္ခံမႈက်ဆင္းခဲ့တာဟာ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ဖ်က္ သိမ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကို ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္လာတာနည္းလာလို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာလမွာ က်င္းပတဲ့ဂ်ပန္ဦးေဆာင္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းကို ကုလအေထြေထြညီလာခံမွာ ေထာက္ခံမဲ (၁၄၄)မဲရရွိခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကထက္ ေထာက္ခံမဲ(၂၃) မဲနည္းခဲ့တာပါတယ္။ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ ကုလသမဂ္ၢအေထြေထြညီလာခံမွာ  ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးအဆိုကို (၁၅၆)ႏိုင္ငံက ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး(၁၁)ႏိုင္ငံက ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။
 
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ေတြ ဖ်က္သိမ္းဖို႕အတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၄)ႏွစ္ကတည္းက ႏွစ္စဥ္မူၾကမ္းေတြ တင္ျပခဲ့ၿပီး တင္ျပခဲ့တဲ့ မူၾကမ္းအားလံုးကို ေထာက္ခံမႈရခဲ့ပါတယ္။ အခုႏွစ္တင္ျပတဲ့ မူၾကမ္းကေတာ့  ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္မႈနဲ႕ အဲဒီၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြက လံုၿခံဳေရးကိုထိခိုက္ႏိုင္တယ္ဆိုတာေတြကို အသားေပးေဖာ္ျပထားၿပီး ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ မျပန္႔ပြါးေရးစာခ်ဳပ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဖာ္ျပတာနည္းခဲ့တဲ့အျပင္ ကုလသမဂ္ၢရဲ႕ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္တားဆီးေရးစာခ်ဳပ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း ေဖာ္ျပျခင္းမ႐ွိခဲ့ပါဘူး။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ အေမရိကန္အပါအ၀င္ တျခားႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕နဲ႔  ႏ်ဴကလီးယားပိတ္ပင္ေရးစာခ်ဳပ္ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ပါတယ္။
 
 
 

Related News