အေမရိကန္ႏိုင္ငံက သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ သားအိမ္အစားထိုးကုသမႈခံယူထာတဲ့ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးကို ကေလးေမြးဖြားႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေဆးပညာသမိုင္းမွာ သားအိမ္အစားထိုးခံယူထားတဲ့အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ႔ ကေလးေမြးဖြားႏိုင္တာ ပထမဆံုးျဖစ္ပါတယ္။အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ဒါးလက္စ္ၿမိဳ႕က ေဆးပညာစင္တာကေန ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့ ကေလးငယ္ရဲ႕႐ုပ္ပံု ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ထူးျခားတာက ကေလးငယ္ရဲ႕မိခင္ဟာ သားအိမ္အစားထိုးကုသမႈခံယူထားသူျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီကေလးငယ္ဟာ သားအိမ္အစားထိုးခံထားတဲ့မိခင္ထံကေန  ပထမဆံုးအႀကိမ္ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ေမြးဖြားႏိုင္တဲ့ ကေလးငယ္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါဟာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေဆးပညာသမိုင္းမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ထူးျခားတဲ့ေဆးပညာဆိုင္ရာ စမ္းသပ္မႈ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္လာပါတယ္။   ေဘလာ ေစေကာ့ အန္ ၀ိႈက္ (Baylor Scott & White ) က်န္းမာေရး စင္တာကေတာ့ အခုလို သားအိမ္အစားထိုးကုသမႈကေန ကေလးငယ္ေမြးဖြားတဲ့ေဆးပညာဆိုင္ရာစမ္းသပ္မႈမွာ မိမိသေဘာ အေလ်ာက္ပါ၀င္ခဲ့သူေတြနဲ႔ ကိုယ္တြင္းအဂၤါလွဴဒါန္းခဲ့သူေတြကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
 
ဒါ့ျပင္ ကိုယ္၀န္ မေဆာင္ႏိုင္တဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ၿပီး ရင္ေသြးငယ္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ေမြးဖြားႏိုင္ေစေရး အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ ေနတဲ့ စင္တာအတြက္ ၿပိဳင္စံကင္းတဲ့ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေဘလာတကၠသိုလ္ ေဆးပညာစင္တာက ေက်ာင္းအုပ္ ႀကီး ဂူလီယာႏို တက္စတာက ေျပာပါတယ္။ စင္တာဟာ အခုလို သားအိမ္အစားထိုးကုသမႈစမ္းသပ္မႈမွာ သားဖြားနဲ႔မီးယပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြ၊ မိခင္နဲ႔သေႏၶသားေဆးပညာဆိုင္ရာပညာရွင္ေတြနဲ႔ သုေတသနပညာရွင္ေတြ ပါ၀င္ခဲ့ၾကပါတယ္။
 
 
 

Related News