(၂၀၁၇)ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလအထိဆိုရင္ ဥေရာပေဒသမွာ အလုပ္လက္မဲျ့ဖစ္ႏႈန္း က်ဆင္းေနၿပီး ဒါဟာ(၉)ႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္တဲ့အျပင္ ဥေရာပေဒသရဲ႕စီးပြားေရးျပန္ အားေကာင္းလာတာျဖစ္တယ္လို႔ ယူ႐ိုနယူးစ္သတင္းဌာနက သတင္းေဖာ္ျပပါတယ္။ ဥေရာပတစ္ခြင္မွာ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ႏႈန္းက (၈.၇)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းေနတယ္လို႔ ဥေရာပသမဂၢ(EU)ရဲ႕ တရား၀င္စာရင္း အင္းဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီ ယူ႐ိုစတတ္က သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ (၂၀၀၉)ခုႏွစ္ကမာၻ႔ ေငြေၾကးအၾကပ္အတည္းေၾကာင့္ ဥေရာပ ေဒသမွာ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ ေတြျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈႏႈန္း အနည္းဆံုး႐ွိေနတာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အတြင္း ဥေရာပ ေဒသမွာ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ႏႈန္း ဆက္တိုက္က်ဆင္းေနပါတယ္။
 
ႏိုင္ငံ(၁၉)ႏိုင္ငံပါ၀င္တဲ့ ဥေရာပေငြေၾကးဆိုင္ရာေဒသကို ေပးထားတဲ့ အေထာက္အပံ့ေတြကို ျပန္႐ုတ္သိမ္းေတာ့မွာျဖစ္တယ္လို႔ ဥေရာပဗဟိုဘဏ္က ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ အခုအခ်က္အလက္ေတြ ထြက္ေပၚလာတာပါ။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြမ်ားေနေပမဲ့ ဥေရာပ ေဒသတြင္းမွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၿငိမ္သက္ေနတာကို ဥေရာပဗဟိုဘဏ္ဘက္က စိုးရိမ္ေနပါတယ္။ ဥေရာပဗဟိုဘဏ္ဘက္က ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ(၂)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းဖို႔ ခန္႔မွန္းထားေပမဲ့ (၁.၄)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိပဲ က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ဥေရာပတိုက္အတြင္း အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ႏႈန္းက်ဆင္းေနေပမဲ့ အေႂကြးအက်ပ္အတည္းအဆိုး႐ြားဆံုးခံခဲ့ရတဲ့ ဂရိနဲ႔ေပၚတူဂီႏိုင္ငံေတြကေတာ့ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ႏႈန္း မ်ားေနပါတယ္။
 
 
 

Related News