ကမာၻ႔ကေလးဦးေရရဲ႕(၁၇)ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ေဒသေတြမွာ႐ွိေနၿပီး အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသနဲ႔ အာဖရိကတိုက္မွာ႐ွိတဲ့ကေလးငယ္ေတြဟာ ျပင္းထန္တဲ့ပဋိပကၡေတြနဲ႔ အနီးဆံုးမွာ႐ွိေနတယ္လို႔ Save The Date အဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။ကမာၻေပၚမွာ႐ွိတဲ့ကေလးငယ္(၆)ေယာက္မွာ (၁)ေယာက္ဟာ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ေနရာေတြမွာ ေနထိုင္ေနၾကတယ္လို႔ Save the Children အဖြဲ႔ကေျပာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀)ႏွစ္ကထက္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ေနရာေတြမွာ ကေလးငယ္ေတြ အႏၱရာယ္ပိုႀကံဳေတြ႔ေနရၿပီး ကေလး(၃၅၇)သန္းေက်ာ္ဟာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနတဲ့ေနရာမွာ ေနထိုင္ေနၾကတယ္လို႔ Save the Children ရဲ႕ အစီရင္ခံစာသစ္မွာ ပါ၀င္ပါတယ္။ 

 

ဆီးရီးယား၊ အာဖဂန္နစၥတန္နဲ႔ ဆိုမာလီယာႏိုင္ငံ တို႔ဟာ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ အႏၱရာယ္အ႐ွိဆံုးေနရာေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံက ကေလးငယ္(၅)ဦးမွာ (၂)ဦးဟာ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနတဲ့ ေနရာကေန (၅၀)ကီလိုမီတာအတြင္း ေနထိုင္ေနၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အာဖရိကတိုက္ကေတာ့ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ အႏၱရာယ္အ႐ွိဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္အရ ဒုတိယေနရာမွာ႐ွိေနၿပီး ကေလးငယ္(၅)ဦးမွာ (၁)ဦးဟာ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ေနတဲ့ေနရာေတြနားမွာ ႐ွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

ပဋိပကၡေဒသေတြမွာ႐ွိေနတဲ့ကေလးငယ္ေတြထဲက (၁၆၅)သန္းဟာ ပဋိပကၡျပင္းထန္ေနတဲ့ ေနရာေတြမွာ႐ွိေနၿပီး သူတို႔ဟာ ကုလသမဂၢကသတ္မွတ္ထားတဲ့အခြင့္အေရး(၆)ခုလံုးခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ Save the Children ဟာ ကုလသမဂၢနဲ႔ တျခားသုေတသနအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို သူတို႔ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ ပဋိပကၡေဒသမွာ႐ွိေနတဲ့ ကေလးငယ္အေရအတြက္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့(၁၉၉၅)ခုႏွစ္မွာ သန္း (၂၀၀)ေက်ာ္႐ွိခဲ့ၿပီး အခုအစီရင္ခံစာအရ (၁၉၉၅)ခုႏွစ္ကထက္ (၇၅)ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

 

Related News