ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၄)ရက္မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္က အထက္တန္းေက်ာင္း (၁)ေက်ာင္းမွာ ပစ္ခတ္ခဲ့တဲ့ေသနတ္ သမားနီကိုလပ္စ္ ခ႐ုဇ္ဟာ လူျဖဴလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒက်င့္သံုးေနတဲ့ အဖြဲ႔(၁)ဖြဲ႔နဲ႔ဆက္စပ္ေနတယ္လို႔ ယူ႐ိုနယူးစ္သတင္းဌာနက သတင္း ေဖာ္ျပပါတယ္။ အဖြဲ႔၀င္(၁)ဦးက သူ႔ကိုေခၚလာခဲ့ၿပီးေနာက္““ခ႐ုဇ္””ဟာ သူတို႔ရဲ႕အဖြ႔ဲ၀င္ျဖစ္လာၿပီး တယ္လာဟတ္ဆီေဒသမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ေလ့က်င့္ေရးေတြမွာ ပါ၀င္ခဲ့ဖူးတယ္လို႔ ဖေလာ္ရီဒါျပည္ေထာင္စု(R.O.F) ဆိုတဲ့ လူျဖဴလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ ဆိုင္ရာအသိပညာေပးတာေတြလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အဖြဲ႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူလို႔ ယူဆရတဲ့ ေဂ်ာ္ဒန္ ဂ်ဲရတ္ဘ္က  အတည္ျပဳပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပစ္ခတ္မႈကိုေတာ့ အဖြဲ႔ကညႊန္ၾကားခဲ့တာမဟုတ္ဘူးလို႔လည္း ေျပာပါတယ္။
 
ခ႐ုဇ္ဟာR.O.Fအဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ဲရတ္ဘ္နဲ႔အတူ႐ွိေနတာကို ျမင္ခဲ့ဖူးတယ္လို႔ ခ႐ုဇ္ရဲ႕အတန္းေဖာ္ေဟာင္း(၃)ဦးကေျပာပါတယ္။ ခ႐ုဇ္ဟာ အဲဒီအထက္တန္းေက်ာင္းက ေက်ာင္းထုတ္ခံထားရ တဲ့ေက်ာင္းသားေဟာင္းျဖစ္ၿပီး သူဟာ ကၽြမ္းက်င္ေသနတ္သမားျဖစ္ခ်င္တယ္လို႔ youtube ဗီဒီယိုတစ္ခုမွာ မွတ္ခ်က္ေရးသားခဲ့ ဖူးတယ္ဆိုၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုစံုစမ္းေရးဗ်ဴ႐ို(F.B.I)ကေျပာပါတယ္။ ခ႐ုဇ္ရဲ႕ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ လူ(၁၇)ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး အခုျဖစ္ရပ္ဟာ (၂၀၁၂)ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း လူအေသအေပ်ာက္အမ်ားဆံုးေက်ာင္းမွာပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပါတယ္။ အခုျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ေသနတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးတင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္လုပ္ဖို႔ ႏိုင္ငံသားေတြက ေတာင္းဆိုေနၾက ပါတယ္။ 
 
 
 

Related News