နာမည္ႀကီးကေနဒါရက္ပ္အဆိုေတာ္ဒရိတ္သည္ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္၊ မုိင္ယာမီၿမိဳ႕ ရွိ "Lotus House" အမည္ရွိအိမ္ေျခမဲ့အမ်ိဳးသမီးမ်ားေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာတစ္ခုသို႔ ေဒၚလာ ၅၀၀၀၀ လွဴဒါန္းခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။ ဒရိတ္သည္ ယင္းေဂဟာသို႔ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားထားျခင္းမရွိဘဲသြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ဒရိတ္လွဴဒါန္းသည့္ ေငြေၾကးအားျဖင့္ အဆိုပါေဂဟာတြင္ ခိုလံႈေနရသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္စားနပ္ရိကၡာမ်ားေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းဒရိတ္က ၄င္း၏ အင္စတာဂရမ္လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေပၚ၌ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဂရမ္မီဆု (၃) ဆုပိုင္ရွင္ ဒရိတ္သည္ မၾကာေသးမီကလည္းမုိင္ယာမီရွိအထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသို႔ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၂၅၀၀၀) လွဴဒါန္းခဲ့ေသးသည္။ ဒရိတ္သည္ ယင္းအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ၄င္း၏ဂီတဗီြဒီယိုသစ္အား ရိုက္ကူးခဲ့ သလိုေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္လည္းယူနီေဖာင္းသစ္မ်ားေထာက္ပံ့ေပးမည္ဟုေျပာၾကားခ့ဲေသးေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ 

 

Related News