ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံ၏သမၼတ Robert Mugabe ၏ သက္တမ္းၾကာရွည္အုပ္စိုးမႈ ေအာက္တြင္ ဆံုးခန္းတိုင္ ဇြဲနပဲႀကီးစြာႀကိဳးပမ္းခဲ့သူအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ Morgan Tsvangiraiကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္ ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအုပ္စိုးလာခဲ့သူRobert Mugabe သည္ဖိအားေပးမႈမ်ားစြာေၾကာင့္ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္သြားၿပီးလပိုင္းအၾကာမွာပင္အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ Morgan Tsvangiraiကြယ္လြန္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ အသက္ (၆၅) ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ Tsvangiraiသည္ကင္ဆင္ေရာဂါခံစားေနရၿပီးယခုသီတင္းပတ္အတြင္းေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၌ပင္ကြယ္လြန္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲေရးတာ၀န္ကိုေသဆံုးခါနီးအခ်ိန္အထိတက္ၾကြျပင္းထန္စြာေဆာင္ရြက္ခဲ့သူMorgan Tsvangiraiသည္၄င္း၏ MDC ေခၚ “ဒီမုိကေရစီကူးေျပာင္းေရးလႈပ္ရွားမႈ” ကိုေအာင္ပဲြရတဲ့အထိဦးေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သမွ်သည္ အမွန္တကယ္ပါ အေရးပါခဲ့ေၾကာင္းေထာက္ခံသူမ်ားကဆိုသည္။

Morgan Tsvangiraiသည္ အာဏာရွင္သမၼတေဟာင္း Mugabe ကိုပထမဦးဆံုးစတင္ကာဆန္႔က်င္ရဲခဲ့သူျဖစ္သည္ဟုလည္းMDC အဖဲြ႔၀င္ Austin Moyo က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ MorganTsvangiraiဟာ Robert Mugabe ၏ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ၿပီး၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသးသည္။ ယင္းလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူလူထုအၾကား ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ၄င္းပါ၀င္သည့္ ညႊန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႕လည္းပ်က္ျပားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ 

 

 

Related News