ပစိဖိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး(TPP)လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈသေဘာတူညီခ်က္ အျမန္ဆံုးအသက္၀င္လာဖို႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမယ္ဆိုၿပီး ခ်ီလီသမၼတမစ္ခ်ယ္လီ ဘာခ်ီလတ္နဲ႔ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ွင္ဇုိ အာဘဲတို႔ သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကိုေရာက္႐ွိေနတဲ့ ခ်ီလီသမၼတဘာခ်ီလတ္နဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အာဘဲတို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂၃)ရက္က ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး လာမယ့္ မတ္လ(၉)ရက္မွာ ခ်ီလီႏိုင္ငံမွာလက္မွတ္ေရးထိုးမယ့္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ခြင့္ ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့စဥ္မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အာဘဲကေျပာခဲ့တာပါ။

ခ်ီလီႏိုင္ငံရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ခြင့္ရေရးအတြက္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈေတြကို အာဘဲကခ်ီးက်ဴးခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ခြင့္ဟာ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥရပ္(၁)ခုျဖစ္တယ္လို႔ ဘာခ်ီလတ္ကတံု႔ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ခ်ီလီႏိုင္ငံမွာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္အႀကိဳျပင္ဆင္မႈအေနနဲ႔ လူ(၄၀၀၀)ေလာက္ကို ဂ်ပန္ဘက္က ေလ့က်င့္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးသြားဖို႔လည္း သေဘာတူခဲ့ၿပီး အဲဒီေလ့က်င့္မႈေတြဟာ အေမရိကတိုက္ အလယ္ပိုင္း၊ ေတာင္အေမရိကတိုက္နဲ႔ ကာေရဘီယံပင္လယ္တို႔မွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားဖြယ္ ႐ွိေနတယ္လို႔ ဂ်ပန္ဘက္က ယူဆေနပါတယ္။ (TPP) မွာပါ၀င္တဲ့ အဖြဲ႔၀င္(၁၁)ႏိုင္ငံလံုးရဲ႕ ေဒသဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အားလံုးၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ (၆)လအၾကာမွာ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ခြင့္ စတင္အသက္၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

Related News