သက္ဆိုင္ရာဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ခဲ့တာအပါအ၀င္ တရားမ၀င္ငါးဖမ္းမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ထိုင္းအစိုးရရဲ႕ေျဖ႐ွင္းခ်က္ေတြကို ဥေရာပသမဂၢ(E.U)ဘက္က ေက်နပ္ခဲ့တယ္လို႔ ထိုင္းဒုတိယ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ခ်က္ခ်ိဳင္း ဆာရီကူလ္ရာကေျပာပါတယ္။ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံ၊ ဘရပ္ဆဲလ္ၿမိဳ႕မွာ တရားမ၀င္ဘဲ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့နည္းလမ္းေတြသံုးၿပီး ငါးဖမ္းမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ထိုင္းအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ အီးယူတို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ အီးယူရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ကို သိခဲ့ရတယ္လို႔ ခ်က္ခ်ိဳင္းကေျပာပါတယ္။

လာမယ့္ဧၿပီလ(၄)ရက္ကေန (၁၁)ရက္အထိ အီးယူရဲ႕လုပ္ငန္းအဖြဲ႔(၁)ဖြဲ႔က ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ငါးဖမ္းမႈအေျခအေနေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္ သြားမွာျဖစ္ၿပီး အီးယူဘက္က ဥပေဒစိုးမိုးေရးလိုလားေနပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ တရားမ၀င္ငါးဖမ္းမႈျဖစ္ရပ္(၃၀၀၀)ထဲက (၂၄၀၀) ေက်ာ္ကို ထိုင္းအစိုးရကအဆံုးသတ္အမိန္႔ခ်ခဲ့ၿပီး ငါးဖမ္းစက္ေလွေပ်ာက္ဆံုးမႈေတြထဲက(၂)မႈကိုသာ ေျဖ႐ွင္းဖို႔က်န္ေတာ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ထိုင္းငါးဖမ္းလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အီးယူရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကဘာျဖစ္မလဲဆိုတာကိုေတာ့ မသိရေသးေပမဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံဟာ တရားမ၀င္ဘဲ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ငါးဖမ္းမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကို အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေရ႐ွည္တည္ တံ့တဲ့ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတိုးတက္ေရးအတြက္ အာမခံတယ္လို႔ ထိုင္းဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။

 

 

Related News