ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွာ႐ွိတဲ့ကူအာဗန္ တံငါ႐ြာရဲ႕အလွအပေတြနဲ႔အေမြအႏွစ္ေတြက ငါးဖမ္းနည္းေတြ၊ ေရေပၚအိမ္ေတြနဲ႔ ႐ိုးရာေတးသီခ်င္းေတြျဖစ္ၿပီး အာဏာပိုင္ေတြ ကအဲဒီအေမြအႏွစ္ေတြကို 
ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးစီစဥ္ေနပါတယ္။ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက ဟာေလာင္းပင္လယ္ေအာ္ရဲ႕ အလွအပေတြကိုစူးစမ္းရွာေဖြၾကတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသည္ေတြက  ကူအာဗန္ ဆိုတဲ့တံငါ႐ြာကို သြားလည္ပတ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ 
ၿပီးခဲ့တဲ့ရာစုႏွစ္ေတြမွာ မုန္တိုင္းေ႐ွာင္ရင္းခိုလႈံခဲ့ၾကတဲ့ ကူအာဗန္႐ြာဟာ ဟာ ေလာင္းပင္လယ္ေအာ္ရဲ႕ အလွအပေတြထဲပါ၀င္လာၿပီး တံငါ႐ြာေတြရဲ႕႐ိုးရာလက္ၡဏာေတြကို ေဖာ္ေဆာင္လာတဲ့ေနရာျဖစ္လာပါ တယ္။ 
(ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဘိုးေဘးေတြလက္ထက္ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြရဲ႕အဓိကလုပ္ငန္းက ငါးဖမ္းတာပါ။ ဒီ႐ြာကအရင္က မုန္တိုင္းေ႐ွာင္တဲ့ေနရာျဖစ္ၿပီးေတာ့ သေဘာၤေတြ ကမ္းကပ္ေလ့႐ွိပါတယ္။
 
ေနာက္ပိုင္း ငါးမ်ိဳးပြားတာနည္းလာေတာ့ ငါးကန္ေတြ ဖန္တီးရတာေပါ့)ကူအာဗန္တံငါ႐ြာရဲ႕အလွအပေတြက ပင္လယ္ေအာ္အလယ္မွာ႐ွိတဲ့ကၽြန္းေတြရဲ႕အလွေတြ၊ ေလွေတြနဲ႔၀ါးပင္ေတြေနာက္မွာ႐ွိေန တဲ့ေရေပၚအိမ္ေတြနဲ႔ 
တံငါသည္ေတြရဲ႕ငါးဖမ္းေနတဲ့ပံုရိပ္ေတြ တင္မကဘဲ ထူးျခားတဲ့တင္ဆက္ပံုေတြ႐ွိေနတဲ့ ႐ိုးရာေတးသီခ်င္း ေတြလည္းပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီ႐ိုးရာအေမြအႏွစ္ေတြကို မိဘဘိုးဘြားေတြက မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကို 
လက္ဆင့္ကမ္းလာခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။
 
(အေမက ကၽြန္မကို ႐ိုးရာသီခ်င္းေတြသင္ေပးခဲ့တယ္ေလ။ စာသားေတြမွတ္မိတာနဲ႔ ဆိုလို႔လြယ္တဲ့ သီခ်င္းေတြဆိုေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ႐ြာရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုးေတြကို ထိန္းသိမ္းတဲ့အေနနဲ႔ ႐ိုးရာသီခ်င္းေတြ ဆိုရတာႏွစ္သက္ပါတယ္။)ရာစုႏွစ္ခ်ီထိန္းသိမ္းထားရတဲ့ အႏုပညာလက္ရာေတြ႐ွိေနတဲ့ ကူအာဗန္ ေရေပၚယဥ္ေက်းမႈ ျပတိုက္မွာလည္း ကူအာဗန္႐ြာအပါအ၀င္ ဟာေလာင္ပင္လယ္ေအာ္ပတ္၀န္းက်င္က တံငါသည္ေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ပန္းခ်ီကားေတြကို ေတြ႔ႏိုင္ပါ တယ္။ 
 
(ဒီကိုလာခဲ့တာက ငါးဖမ္းတဲ့ပံုစံေတြကိုၾကည္ဖို႔ပါ။ ႐ွဳခင္းေတြ၊ လူေတြ၊ ေက်ာက္ေဆာင္ေတြနဲ႔ ကၽြန္းေတြတိုင္းက စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းပါတယ္။ )အေမြအႏွစ္ေဒသရဲ႕သဘာ၀နဲ႔ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာတန္ဖိုးေတြကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔ ကူအာဗန္တံငါ႐ြာတိုးတက္ေရးအတြက္ဟာ ေလာင္းပင္လယ္ေအာ္အာဏာပိုင္ေတြက စီစဥ္ေနၾကပါတယ္။
 
 
 

Related News