အသိဥာဏ္တုနည္းပညာဟာ အလြဲသံုးခံရ ဖြယ္႐ွိေနၿပီး နည္းပညာကိုဖန္တီးသူေတြအေနနဲ႔ အလြဲသံုးမႈေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ ကာကြယ္သြားဖို႔ သုေတသနပညာ႐ွင္ေတြက သတိေပးပါတယ္။ 
အသိဥာဏ္တုနည္းပညာသာ အလြဲသံုးမယ့္သူေတြလက္ထဲေရာက္သြားရင္ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ေတြက ဒံုးက်ည္ေတြျဖစ္သြားႏုိင္တာ၊ လူထုအျမင္ကိုေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္တဲ့ ႐ုပ္သံအတု အေယာင္ေတြဖန္တီးတာနဲ႔ ကြန္ျပဴတာစနစ္ေတြကိုအလိုအေလ်ာက္ ခိုးယူ၀င္ေရာက္ တာေတြျဖစ္လာႏုိင္တယ္လို႔ ကမ္းဘရစ္ဂ်္တကၠသိုလ္၊ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္မႈေလ့လာေရးဌာနက တြဲဖက္သုေတသန ပညာ႐ွင္ေဒါက္တာ႐ွာဟား အာဗင္ကေျပာပါတယ္။ အာဏာ႐ွင္စနစ္က်င့္သံုးတဲ့ ႏုိင္ငံေတြ၊ ရာဇ၀တ္ေကာင္ေတြနဲ႔ အၾကမ္းဖက္သမားေတြက အသိဥာဏ္တုနည္းပညာကို အလြဲသံုးဖြယ္႐ွိေနၿပီလို႔ အမုန္းတရားမ်ားႏွင့္အသိဥာဏ္တုနည္းပညာဆိုတဲ့အာဗင္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။ အဲဒီနည္းပညာကိုဖန္တီးသူေတြအေနနဲ႔ နည္းပညာအလြဲသံုးမႈေတြေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ ကာကြယ္မႈ ေတြပိုလုပ္သြားရမယ္လို႔လည္း အာဗင္ကေျပာပါတယ္။

နည္းပညာေရးရာ သုေတသန ပညာ႐ွင္ေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြပူး ေပါင္းၿပီး အသိဥာဏ္တုနည္းပညာ အလြဲသံုးမႈေတြကို နားလည္ေစေရး တြဲဖက္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔၊ အဲဒီနည္းပညာကို မသမာသူေတြ အလြဲသံုးႏိုင္တယ္ဆိုတာ သုေတသနပညာ႐ွင္ေတြနဲ႔ အင္ဂ်င္နီယာေတြနားလည္ဖို႔၊ စည္းကမ္းေတြသတ္မွတ္ၿပီး အေကာင္းဆံုးအ သံုးျပဳသြားဖို႔နဲ႔ အလြဲသံုးမႈေတြကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္သူကြန္ယက္ျဖန္႔က်က္ဖို႔ အဲဒီအစီရင္ခံစာမွာ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ အနာဂတ္မွာျဖစ္လာမယ့္အရာေတြထက္ လက္႐ွိရႏိုင္ေနတဲ့ အသိဥာဏ္တုနည္းပညာနဲ႔ လာမယ့္(၅)ႏွစ္အတြင္း တိုးတက္လာႏုိင္တဲ့နည္းပညာနယ္ပယ္ကို ဦးစားေပးထားတဲ့အစီရင္ခံစာျဖစ္တယ္လို႔ အာဗင္ကေျပာပါတယ္။ 

 

 

Related News