ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းမွာ ထိုင္းႏုိင္ငံရဲ႕ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေႏြမုန္တိုင္း၀င္တိုက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေနအိမ္ေတြနဲ႔ပစၥည္းေတြအပ်က္အစီးမ်ားခဲ့ပါတယ္။ နခြန္စီသာမရက္ခ႐ိုင္မွာေတာ့ သက္တမ္း ႏွစ္(၁၀၀)ေလာက္႐ွိၿပီျဖစ္တဲ့ သစ္ပင္(၁)ပင္လဲက်ခဲ့တာေၾကာင့္ အၿငိမ္းစား စစ္တပ္အရာ႐ွိ(၁)ဦး ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။ သစ္ပင္ေတြၿပိဳက်ခဲ့တာေၾကာင့္ လမ္းေတြပိတ္ေနၿပီး အပ်က္အစီးေတြကိုဖယ္႐ွား မယ့္႐ွင္းလင္းေရးသမား ေတြနဲ႔စက္ေတြမေရာက္ေသးတာေၾကာင့္ ေဒသခံေတြက ေစာင့္ေနၾကပါတယ္။ ထိုင္းႏုိင္ငံအေ႐ွ႕ေျမာက္ပိုင္းက ေဘာင္ကန္ခ႐ိုင္မွာ ေရႀကီးတာနဲ႔ ေလျပင္းေတြတိုက္ခတ္ခဲ့တာေၾကာင့္ သစ္ပင္ေတြနဲ႔ ဓာတ္တိုင္ေတြၿပိဳက်ခဲ့ၿပီး အိမ္အလံုး(၃၀)ေက်ာ္ပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပန္ရႏုိင္ဖို႔ အာဏာပိုင္ေတြက ေဆာင္႐ြက္ေနၾကပါတယ္။ 
 
 

Related News