မေလး႐ွားႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရခဲ့တဲ့ (၁၉၅၇)ခုႏွစ္ကတည္းက မေလး႐ွားေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အတိုက္အခံပါတီက အႏုိင္ရခဲ့ၿပီးအတိုက္အခံပါတီကိုဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ မေလး႐ွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဟာလည္း အသက္အႀကီးဆံုးေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာေတာ့မွာပါ။ ေမလ(၉)ရက္ကက်င္းပခဲ့တ႔ဲမေလး႐ွားေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မဟာသီယာ မိုဟာမက္ရဲ႕အတိုက္အခံ(PPBM) ပါတီ က အႏိုင္ရခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့(၆၁)ႏွစ္ကာလအတြင္း မေလး႐ွားေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အတိုက္အခံပါတီအႏိုင္ရတာက ပထမဆံုးအ ႀကိမ္ျဖစ္ပါတယ္။
 
အခုေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရခဲ့တဲ့အတြက္ အသက္(၉၂)ႏွစ္႐ွိၿပီျဖစ္တဲ့ မဟာသီယာ မိုဟာမက္ဟာ ကမၻာေပၚ မွာ အသက္အႀကီးဆံုးႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာမွာပါ။ မေလး႐ွားႏိုင္ငံမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ သူ႔ရဲ႕ညႊန္႔ေပါင္းပါတီက ျပန္ႀကိဳးပမ္းသြားမယ္လို႔ မဟာသီယာကေျပာပါတယ္။ မဲ႐ွံဳးနိမ့္ခဲ့တဲ့ျဖစ္ရပ္ဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵအတိုင္းျဖစ္လာၿပီး အခုေ႐ြး ေကာက္ပြဲက လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္တယ္လို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နာဂ်စ္က ေျပာပါတယ္။
 
မေလး႐ွားေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ လႊတ္ ေတာ္အမတ္(၂၂၂)ေနရာကိုေ႐ြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရတာျဖစ္ၿပီး မဲစာရင္းေတြအရ (PPBM) ပါတီက လႊတ္ေတာ္အမတ္(၁၁၃) ေနရာကိုအႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နာဂ်စ္ရဲ႕(BN) ပါတီက လႊတ္ေတာ္အမတ္(၇၉)ေနရာကို အႏုိင္ရခဲ့ပါတယ္။ ညႊန္႔ေပါင္းပါတီေတြ ၾကား မဲရလဒ္မျပတ္သားခဲ့တာေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဘယ္ပါတီက ဦးေဆာင္ရမလဲဆိုတာကို မေလး႐ွားဘုရင္ကေ႐ြးခ်ယ္ ေပးရဖြယ္႐ွိေနပါတယ္။ ကာလ႐ွည္အာဏာရလာခဲ့တ(BN) ပါတီက အာဏာလႊဲေျပာင္းရာမွာ အဆင္မေျပဘဲ ကေသာင္းကနင္း ျဖစ္လာႏုိင္တယ္လို႔ သံုးသပ္ေနတာေတြလည္း႐ွိေနပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေတြကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အတိုက္အခံပါတီ ကိုေထာက္ခံသူေတြက လမ္းမေတြ ေပၚမွာ ေအာင္ပြဲခံခဲ့ၾကပါတယ္။
 
 

Related News