မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈ ေၾကာင့္ ေခ်ာ္ရည္စီးေၾကာင္း(၂)ခုထပ္႐ွိလာတဲ့အတြက္ အိမ္ေတြပ်က္စီးႏိုင္ေခ်ပိုမ်ားေနပါတယ္။ ေမလ(၉)ရက္မွာ ေခ်ာ္ရည္စီး ေၾကာင္း (၁)ခုထပ္ ျဖစ္လာတာေၾကာင့္ လူေနအိမ္ေျခ(၂)ဒါဇင္ေလာက္ပ်က္စီးခဲ့တယ္လို႔ ဟာ၀ိုင္ယီ ေကာင္တီ အာဏာပိုင္ေတြက ေျပာပါတယ္။ ေမလ(၈)ရက္မွာ မီးေတာင္လႈပ္႐ွားမႈရပ္ခဲ့ေပမဲ့ ေခ်ာ္ရည္စီးေၾကာင္း (၁၄)ခု႐ွိေနၿပီး ေျမအက္ေၾကာင္းေတြကေန မီးခိုးေငြ႔ေတြ ထြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေခ်ာ္ရည္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္အိမ္ျဖဴေတာ္နဲ ႔ျပည္ေထာင္စု အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေအဂ်င္စီတို႔ဆီကေန အကူအညီေတာင္းခံထားတယ္လို႔ ဟာ၀ိုင္ယီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဒးဗစ္ အီဂဲကေျပာပါတယ္။

 

 

Related News