ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈေလ်ာ့က်ေရးအတြက္ စင္တာသစ္(၁)ခု တည္ေဆာက္ သြားမွာျဖစ္ၿပီး ယာဥ္ေၾကာထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြလုပ္ ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕နဲ႔ အနီးအနားကခ႐ိုင္ေတြမွာ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေတြ ေလ်ာ့က်ေစေရးအတြက္ ယာဥ္ေၾကာထိန္း သိမ္းေရးေအဂ်င္စီေတြအားလံုးနဲ႔ အေ၀းေျပးခရီးသြား အာဏာပိုင္ေတြ ဘန္ေကာက္ေရႏုတ္ေျမာင္းေရဆိုးသန္႔စင္ေရးဌာနေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈေတြ ေလ်ာ့က်ေစေရးအတြက္ ယာဥ္ေၾကာထိန္းသိမ္းေရး စင္တာသစ္(၁)ခုတည္ ေဆာက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ကေမလ(၁၈)ရက္မွာ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

ေမလ(၂၁)ရက္ကစၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိကလမ္းမႀကီးေတြ ေပၚ ယာဥ္အသြားအလာမ်ားတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ ယာဥ္အသြားအလာေတြကို အကဲျဖတ္ဖို႔ေအဂ်င္စီေတြနဲ႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြား မွာျဖစ္ပါတယ္။ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေလ်ာ့က်ေစေရးအတြက္ စင္တာသစ္ရဲ႕ေအာက္မွာ ကင္မရာ(၃၀၀၀) တပ္ဆင္ထားၿပီး မတူညီတဲ့ေအဂ်င္စီေတြနဲ႔လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကရာဘြန္စြာေစာင္ကေျပာ ပါတယ္။

ယာဥ္ေၾကာထိန္းသိမ္းေရး စင္တာသစ္ကယာဥ္ေၾကာထိန္းသိမ္ေရးစည္းကမ္းေတြနဲ႔ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ စီမံေနတယ္လို႔လည္းေျပာခဲ့ပါတယ္။ ယာဥ္ေၾကာေျပာင္းလဲေရး ကင္မရာစနစ္ကို ယာဥ္ထိန္းရဲေတြက စတင္အသံုးျပဳခဲ့ၿပီးတျခား နည္းလမ္းေတြနဲ႔ နည္းပညာ သစ္ေတြကိုလည္း စင္တာသစ္က အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း  ကရာဘြန္စြာေစာင္ ကေျပာခဲ့ပါတယ္။ 

 

 

Related News