ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၊ပဲရစ္ၿမိဳ႕မွာက်င္းပေနတဲ့ (၂၀၁၈)ျပင္သစ္အုိးပင္းတင္းနစ္ၿပိဳင္ပဲြ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးခ်င္း ၿပိဳင္ပဲြနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပဲြတုိ႔မွာ နာမည္ႀကီးတင္းနစ္ကစားသမားေတြမွ ဂ်ိဳကုိဗစ္နဲ႔ ႐ွာရာ ဗုိဗာတုိ႔ဟာ ကြာတားဖိုင္နယ္ အဆင့္မွာ ၿပိဳင္ဘက္အသီးသီးကုိ႐ႈံးနိမ့္ၿပီး ၿပိဳင္ပဲြမွထြက္ခဲ့ရၿပီျဖစ္ပါတယ္။ဆားဘီးယားတင္းနစ္အေက်ာ္အေမာ္ ဂ်ိဳကုိဗစ္ဟာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပဲြမွာ ႏိုင္ေျခအဆင့္(၂၀) သာသတ္မွတ္ခံခဲ့ရၿပီး၊ ႐ု႐ွားတင္းနစ္မယ္ ႐ွာရာဗုိဗာဟာလည္း အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပဲြမွာႏိုင္ေျခ အဆင့္(၂၈)သာ သတ္မွတ္ခံခဲရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ိဴကုိဗစ္ဟာ ကြာတားဖုိင္နယ္ပဲြစဥ္မွာ ႏိုင္ေျခအဆင့္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္းမ႐ွိတဲ့ အီတလီႏိုင္ငံသား မာကိုစင္စီနာတုိနဲ႔ေတြ႕ဆုံခ့ဲေပမယ့္ ခက္ခက္ခဲခဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရၿပီး ၆-၃၊ ၇-၆၊ ၁-၆၊ ၇-၆ နဲ႔႐ႈံးနိမ့္ကာၿပိဳင္ပဲြမွထြက္ခဲ့ရပါတယ္။

ဂ်ိဳကုိဗစ္ဟာၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ျပင္သစ္အုိးပင္းၿပိဳင္ပဲြရဲ႕ ကြာတားဖုိင္နယ္အဆင့္မွာလည္း ဒုိမီနစ္သိမ္းကုိ႐ႈံးနိမ့္ၿပီး ၿပိဳင္ပဲြမွထြက္ခဲ့ရ တာျဖစ္ပါတယ္။႐ွာရာဗုိဗာကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပဲြရဲ႕ ကြာတားဖုိင္နယ္အဆင့္မွာ ႏိုင္ေျခ အဆင့္(၃)ျဖစ္တဲ့ စပိန္တင္းနစ္မယ္မူဂူ႐ူဇာနဲ႔ေတြ႕ဆုံးခဲ့ၿပီး ၆-၂၊ ၆-၁ နဲ႔႐ႈံးနိမ့္ကာၿပိဳင္ပဲြမွထြက္ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ဳိကုိဗစ္ဟာ တင္းနစ္ေလာကမွာ (၂၀၀၈) ခုႏွစ္ ကေန (၂၀၁၆) ခုႏွစ္အထိ ေအာင္ျမင္မႈအမ်ားအျပားရရွိခဲ့ေပမယ့္ (၂၀၁၆) ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာေအာင္ျမင္မႈရဖို႔ခက္ခဲေနသလိုလက္ရည္ပိုင္း က်ဆင္းေနတဲ့ အေျခအေနေတြလည္း ႀကံဳေတြ႕ေနရပါတယ္။ ရွာရာဗိုဗာကလည္း (၂၀၁၄)ခုႏွစ္က ျပင္သစ္အိုပင္းမွာ ေနာက္ဆံုးဗိုလ္စြဲၿပီးေနာက္ပိုင္း အဓိကၿပဳိင္ပြဲေတြမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြနဲ႔ေ၀းကြာေနသလို ပြဲပယ္ျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ခ်ိန္မွာလည္း ယခင္လို စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ိဳးျပသႏုိင္ဖို႔ ႐ုန္းကန္ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

Related News