ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံမွာ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပမႈေတြ ဇြန္လ(၆)ရက္ညပိုင္းအထိ ဆက္ျဖစ္ေနပါတယ္။ အေကာက္ခြန္ဥပေဒျပင္ဆင္ ဖို႔နဲ႔ ေဂ်ာ္ဒန္အစိုးရရဲ႕ေခၽြတာေရးအစီအစဥ္ေတြကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔မွာ ထပ္ျဖစ္ေနတာပါ။ ေဂ်ာ္ဒန္ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရးစနစ္ေတြမွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြနဲ႔ လက္သင့္ရာစားေတာ္ေခၚတာမ်ိဳးေတြ႐ွိေနတယ္လို႔ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံသားေတြက ေ၀ဖန္ေနၾကပါတယ္။

အခုျဖစ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာနီမူကီကို ေဂ်ာ္ဒန္ဘုရင္က ရာထူးကေနထုတ္ပယ္ခဲ့ပါတယ္။ ၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကေန ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရေပမဲ့ ဒါဟာ ဆႏၵျပသူေတြရဲ႕လိုလားခ်က္ေတြထဲက (၁၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ႐ွိေနၿပီး ေဂ်ာ္ ဒန္ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕လိုလားခ်က္ေတြမရမခ်င္း ဆႏၵဆက္ျပေနဦးမယ္လို႔ ဆႏၵျပသူ(၁)ဦးကေျပာပါတယ္။ အေစာပိုင္းဆႏၵျပမႈေတြ မွာ လူ(၅)သိန္းေက်ာ္ေလာက္သာမက တတ္သိပညာ႐ွင္ေတြလည္းပါ၀င္ေနပါတယ္။ 

အခြန္ဥပေဒသစ္က လူဆင္းရဲေတြအတြက္ အခြန္ေတြအပိုမ်ားလာႏိုင္ၿပီး လူလတ္တန္းစားေတြအေနနဲ႔လည္း ထိခိုက္မႈေတြမ်ားလာႏုိင္တာေၾကာင့္ ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံသားေတြက အဲဒီဥပေဒကို ျပင္ဆင္လိုၾကတာပါ။ ဆႏၵျပတာေတြရပ္ဆိုင္းသြားဖို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလိုလားသူအိုမာ ရာဇတ္ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အ ျဖစ္ ေဂ်ာ္ဒန္ဘုရင္ကခန္႔အပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုဆႏၵျပမႈေတြက ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြထဲမွာ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးဆံုးဆႏၵျပပြဲေတြ ျဖစ္ပါ တယ္။

 

 

 

 

Related News