ကမာၻ႔အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံေတြက အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ပညာေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြအေနနဲ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၂၉၀၀)ကို (G-7) အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕အကူအညီနဲ႔ထား႐ွိသြားမယ္လို႔ ကေနဒါႏုိင္ငံကေျပာပါတယ္။ ကမာၻတ၀န္းကႏိုင္ငံေတြမွာ တန္းတူပညာသင္ ခြင့္ရေရးနဲ႔ ေလ့လာသင္ၾကားႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြအတြက္ အဲဒီေငြေတြနဲ႔ အကူအညီေပးသြားမယ္လို႔ ကေနဒါအစုိးရကသ တင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ဂ်ာမနီ၊ ဂ်ပန္၊ ၿဗိတိန္၊ ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)နဲ႔ ကမာၻ႔ဘဏ္တို႔ကပါ အဲဒီရန္ပံုေငြမွာပါ၀င္မယ္လို႔ ကတိျပဳ ခဲ့တာေၾကာင့္ စေနေန႔မွာမွ အဲဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ထုတ္ႏိုင္ခဲ့တာပါ။ ေဘးဒုကၡႀကံဳေနရတဲ့ေနရာေတြနဲ႔ ပဋိပကၡနယ္ေျမေတြကအ မ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ပညာေရးက႑မွာ အခုရန္ပံုေငြက အႀကီးဆံုးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျဖစ္လာလိမ့္မယ္အျပင္ ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ဆယ္ေက်ာ္ သက္ေတြ စုစုေပါင္း(၈)သန္းေလာက္ ပညာတတ္ေတြျဖစ္လာႏုိင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

ရန္ပံုေငြအျဖစ္ ကေနဒါႏိုင္ငံက တစ္ႏွစ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၃၁၀)ကို (၃)ႏွစ္ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၂၅၀)ေပး သြားမယ့္အျပင္ ကမာၻ႔ဘဏ္ကေတာ့ (၅)ႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၂)ေထာင္ေပးသြားမယ္လို႔ေျပာထားပါတယ္။ ကမာၻအႏွံက ပဋိပကၡနယ္ေျမ(၃၅)ခုမွာ ပညာမသင္ၾကားႏိုင္တဲ့ ကေလးငယ္(၇၅)ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိေနၿပီး အမ်ားစုက အမ်ိဳးသမီးေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႔(ယူနီဆက္ဖ္)ရဲ႕စာရင္းအရသိရပါတယ္။

အဲဒီေဒသေတြက မိန္းကေလးေတြဟာ ေယာက္က်ားေလးေတြထက္ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ေခ်(၂)ဆခြဲေလာက္႐ွိေနပါတယ္။

 

 

Related News