ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ကမာၻပဖလားပြဲကာလမွာ ေလာင္းကစားလုပ္တာေတြကိုဆန္႔က်င္တဲ့လႈပ္႐ွားမႈအေနနဲ႔ ဆင္ကိုးေကာင္နဲ႔လူေတြက ေဘာလံုးကစားခဲ့ၾကပါတယ္။အခု(၂၀၁၈)ခုႏွစ္႐ု႐ွားႏုိင္ငံမွာက်င္းမယ့္ ကမာၻ႔ဖလားေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲကာလမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ေလာင္းကစားလုပ္တာကိုဆန္႔က်င္ တဲ့အေနနဲ႔ ဇြန္လ(၁၂)ရက္က အယုဒၶယခ႐ိုင္အလယ္ပိုင္းမွာ ဆင္(၉)ေကာင္နဲ႔ လူေတြကေဘာလံုးကစားခဲ့ၾကပါတယ္။

အဲဒီဆင္ ေတြက ခ႐ိုင္ရဲ႕ကမာၻလွည့္ခရီးသည္ဆြဲေဆာင္မႈေတြထဲမွာတစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္တဲ့ ဆင္စခန္းကဆင္ေတြျဖစ္ၿပီး ဆင္ေတြရဲ႕ခႏၶာ ကိုယ္ေတြမွာ ကမာၻ႔ဖလားဗိုလ္လုပြဲေတြကိုတက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့တဲ့အသင္းေတြရဲ႕အလံေတြကို ေဆးျခယ္ထားပါတယ္။ အဲဒီလႈပ္႐ွား မႈမွာပါ၀င္သူေတြ၊ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြက ၿပိဳင္ပြဲမတိုင္ခင္ဆင္ေတြလွည့္လည္သြားလာတာကို လူ ေတြပိုသိေစဖို႔၊ အားကစားရဲ႕အႏွစ္သာရကိုပိုတိုးျမွင့္ဖို႔နဲ႔ ေလာင္းကစားတာကိုဆန္႔က်င္ဖို႔ စာေတြမွ်ေ၀ခဲ့ၾကပါတယ္။

ၿပိဳင္ေနစဥ္မွာ ေတာ့ ဆင္ေတြက ေဘာလံုးထိန္းသိမ္းမႈနဲ႔ ကစားကြက္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မႈအရည္အေသြးေတြကိုေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲကေတာ့ (၁-၁) သေရရလဒ္နဲ႔အဆံုးသတ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ပင္နယ္တီအဆံုးအျဖတ္ရယူခဲ့ရမွာလည္း သေရထပ္က်ခဲ့တဲ့အတြက္ သေရရလဒ္နဲ႔ပဲပြဲ ကိုအဆံုးသတ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုၿပိဳင္ပြဲရဲ႕အႏွစ္သာရက အားကစားပြဲ(၁)ပြဲရဲ႕ႏွစ္သက္ဖြယ္အခ်က္က အားကစားစြမ္းရည္ျဖစ္ၿပီး အားကစားရဲ႕တန္ဖိုးအမွန္ကို ထိန္းသိမ္းဖို႔နဲ႔ ေလာင္းကစားမႈကေနေ႐ွာင္ၾကည္ဖို႔ လူငယ္ေတြကို အသိေပးႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ အယုဒၶယ၀ီႆရလိုင္းေက်ာင္းရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၀ါရခြန္း ႐ြန္ကာေမာလ္ကေျပာပါတယ္။

 

 

 

 

Related News