ဇူလိုင္လ(၉)ရက္မွာ တူရကီသမၼတသက္တမ္းေနာက္တစ္ဆက္အတြက္ သမၼတအာဒို၀မ္က က်မ္းက်ိန္ခဲ့ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔ကို ခန္႔အပ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ရာမွာေတာ့ သူ႔ရဲ႕သားမက္ျဖစ္သူပါ၀င္ေနပါတယ္။ 
တူရကီႏုိင္ငံရဲ႕ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးသစ္အျဖစ္ သူ႔ရဲ႕သားမက္ျဖစ္သူဘီရတ္ အယ္လ္ေဘးရတ္ကို တူရကီသမၼတရီစက္ပ္ တိုင္ရစ္ အာဒို၀မ္ကခန္႔အပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္သမၼတသက္တမ္း(၅)ႏွစ္စာအတြက္ ဇူလိုင္လ(၉)ရက္မွာ သမၼတအာဒို၀မ္ကက်မ္း က်ိန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္၀န္ႀကီးေတြကို ခန္႔အပ္ခဲ့တာပါ။

အယ္လ္ေဘးရတ္ဟာ (၂၀၁၅)ခုႏွစ္ကတည္းက တူရကီစြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတာပါ။ တူရကီစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဟူလူစီ အက္ကာက ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးသစ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးျခားေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ မက္ဗလြတ္ ကာဗူဆိုဂလူကပဲဆက္ၿပီးတာ၀န္ယူသြားမွာပါ။  ၿပီးခဲ့တဲ့လမွာက်င္းပခဲ့တဲ့တူရကီေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာအႏိုင္ရခဲ့တဲ့သမၼတအာဒို၀မ္က ႏိုင္ငံထပ္ၿပီးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ဦးေဆာင္သြားမယ္ လို႔က်မ္းက်ိန္စဥ္မွာေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သမၼတမွာအာဏာအျပည့္အ၀႐ွိေနတာဟာ တူရကီႏိုင္ငံရဲ႕ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ထိခိုက္ ေစလိမ့္မယ့္လို႔ တူရကီအတိုက္အခံေတြကေျပာေနၾကပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၇)ခုႏွစ္မွာလူထုဆႏၵခံယူၿပီး ေထာက္ခံမဲ(၅၁)ရာခိုင္ ႏႈန္းရတာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ထားတဲ့တူရကီအေျခခံဥပေဒအရ ဒုတိယသမၼတေတြနဲ႔ ၀န္ႀကီးေတြလိုအစိုးရအဖြဲ႔၀င္ေတြကို သမၼတက တိုက္႐ိုက္ခန္႔ထားခြင့္႐ွိၿပီး တရားေရးစနစ္မွာလည္း ၾကား၀င္ခြင့္႐ွိသလို အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာခြင့္လည္း႐ွိပါတယ္။ အဲဒီ ဥပေဒအရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းထားပါတယ္။

 

 

 

Related News