ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံပိုင္သစ္ေတာေတြနဲ႔ပုဂၢလိကပိုင္သစ္ေတာေတြမွာ အခုႏွစ္အတြင္းေရ႐ွားပါးမႈေၾကာင့္ သစ္ပင္ေပါက္(၅) သန္းေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့တယ္လို႔ ဒိန္းမတ္သစ္ေတာအသင္းကေျပာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံမွာ သစ္ပင္(၁၀)သန္းေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၿပီး အခုေသဆံုးတဲ့သစ္ပင္ေတြက ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကသစ္ပင္ေတြရဲ႕တစ္၀က္႐ွိေနပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံမွာ သစ္ပင္(၂) သိန္းခြဲေလာက္ေသဆံုးေနပါတယ္။

သစ္ပင္ေတြက ေရႀကီးမႈကိုတံု႔ျပန္ရာမွာ နည္းလမ္းေတြကြဲေနတယ္လို႔ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ၊ အေ႐ွ႕ ေျမာက္ပိုင္းက ဟင္းမားလန္းကၽြန္းဆြယ္မွာ႐ွိတဲ့ ဒိန္းမတ္သဘာ၀ဆိုင္ရာေအဂ်င္စီကေျပာပါတယ္။ ထင္း႐ွဴးပင္ေပါက္ေတြက ေရ႐ွားမႈေၾကာင့္ေသဆံုးခဲ့ေပမဲ့ အ႐ြက္အ႐ြယ္အစားႀကီးတဲ့သစ္ပင္ေတြကေတာ့ ေသဆံုးတာနည္းေနပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ သက္တမ္း႐ွိတဲ့သစ္ပင္ေတြကေတာ့ ေရ႐ွားမႈေၾကာင့္ မေသဆံုးခဲ့ဘူးလို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News