ဇူလိုင္လ(၉)ရက္က အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာက်င္းပတဲ့ ဆမ္ေဆာင္းအီလက္ထေရာနစ္ကုမၸဏီရဲ႕ စက္႐ံုသစ္တည္ေဆာက္ၿပီးစီးတဲ့အခမ္း အနားကို အိႏိၵယႏိုင္ငံကိုေရာက္ေနတဲ့ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတမြန္ဂ်ဲအင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဆမ္ေဆာင္းအီလက္ထေရာနစ္ ကုမၸဏီဒုတိယဥကၠ႒လီဂ်ဲေယာင္နဲ႔လည္း သမၼတမြန္းကေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခမ္းအနားကို အိႏိၵယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နာရန္ဒါ မိုဒီ လည္းတက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

အခုဖြင့္လွစ္လိုက္တဲ့စက္႐ံုသစ္က အိႏၵိယႏိုင္ငံရဲ႕အႀကီးဆံုးစမတ္ဖုန္းစက္႐ံုျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း(၆၅၀)ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားပါတယ္။ တ႐ုတ္ဖုန္းကုမၸဏီေတြနဲ႔ဆမ္ေဆာင္းတို႔ၾကား အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္ေနၿပီး ဆမ္ေဆာင္းကေစ်းကြက္ေ၀စုနည္းလာတဲ့အတြက္ ဆမ္ေဆာင္းကိုအားေပးတဲ့အေနနဲ႔ သမၼတမြန္းက ပြဲတက္တာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ သံုးသပ္တာေတြ႐ွိေနပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြတိုးလုပ္ဖို႔နဲ႔ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အ လမ္းေတြပိုၿပီးဖန္တီးေပးဖို႔ သမၼတမြန္းကေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး လီဂ်ဲေယာင္ကလက္ခံခဲ့ပါတယ္။

 

 

 

Related News