အေမရိကန္နဲ႔တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ရဲ႕ တစ္ဘက္နဲ႔တစ္ဘက္အခြန္တိုးေကာက္မႈေတြထဲမွာ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ တ႐ုတ္ သြင္းကုန္အေမရိကန္ေဒၚလာဘီလီယံ(၂၀၀)ေလာက္ကို အခြန္တိုးေကာက္သြားမယ္လို႔ အေမရိကန္ဘက္ကေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ျဖစ္ေနတဲ့ကုန္သြယ္ေရးျပႆနာေတြရဲ႕အျမင့္ဆံုးအဆင့္ကိုေရာက္႐ွိသြားေစတဲ့အေနနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကတင္သြင္းတဲ့ ကုန္ပစၥည္းအေမရိကန္ေဒၚလာဘီလီယံ(၂၀၀)ေလာက္ကို (၁၀)ရာခိုင္ႏႈန္းကုန္သြယ္ခြန္တိုးေကာက္သြားမယ္လို႔ အေမရိကန္အ စိုးရကမေန႔ကဇူလိုင္လ(၁၀)ရက္မွာေၾကညာခဲ့ၿပီး ေဆး႐ြက္ႀကီး၊ ဓာတုပစၥည္းေတြ၊ ေက်ာက္မီးေသြး၊ သံမဏိနဲ႔ဒန္တို႔လိုအခြန္တိုး ေကာက္မယ့္ပစၥည္းေထာင္ခ်ီရဲ႕စာရင္းကိုလည္း အေမရိကန္အစိုးရကထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္ကိုမမွ်တတဲ့ကုန္သြယ္ေန တာရပ္ဖို႔၊ ေစ်းကြက္ကိုဖြင့္ဖို႔နဲ႔ အစစ္အမွန္ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွာပါ၀င္ဖို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကတည္းက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို အေမရိကန္အစိုးရဘက္က တိုက္တြန္းခဲ့တယ္လို႔ အခြန္တိုးေကာက္ဖို႔ေၾကညာခဲ့စဥ္မွာ အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္ ေရာဘတ္ လိုက္ဟိုင္ဇာကေျပာခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ရဲ႕အခြန္တိုးေကာက္မႈေတြဟာ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔(WTO)ရဲ႕စနစ္ကို ထိခိုက္ေစခဲ့သလို ႏိုင္ငံစံုစီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈစနစ္ကိုလည္း ထိခိုက္ေစတယ္လို႔ တ႐ုတ္စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရးဒုတိယ၀န္ႀကီး လီခ်န္းဂန္ကဒီေန႔မနက္ပိုင္းမွာေျပာပါတယ္။

အေမရိကန္-တ႐ုတ္ဆက္ဆံေရးျပန္တိုးတက္လာေစဖို႔ တစ္ ခုတည္းေသာနည္းလမ္းက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ျဖစ္တယ္လို႔လည္းေျပာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ပတ္မွာ တ႐ုတ္သြင္းကုန္အေမရိ ကန္ေဒၚလာ(၃၄)ဘီလီယံေလာက္ရဲ႕(၂၅)ရာခိုင္ႏႈန္းကို အေမရိကန္ကအခြန္တိုးေကာက္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္ကလည္း အဲဒီ တန္ဖိုးေလာက္ကို တံု႔ျပန္အခြန္တိုးေကာက္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအခြန္တိုးေကာက္မႈေတြေၾကာင့္ အာ႐ွေစ်းကြက္ကစေတာ့႐ွယ္ ယာတန္ဖိုးေတြက်ဆင္းခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္စေတာ့ေစ်းကြက္မွာအထိအခိုက္အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့တဲ့အျပင္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြတန္ဖိုးလည္းထိ ခိုက္ခဲ့ပါတယ္။ 

 

 

 

Related News