တစ္ကမာၻလံုးမွာ အသည္းေရာင္အသား၀ါေရာဂါ၊ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါနဲ႔ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးတို႔ကို ေအဒီးစ္ျခင္က်ားေတြက တစ္ဆင့္ လူသန္း(၄၀၀)ေလာက္ကို ကူးစက္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း၊ ကြင္းစ္လန္းျပည္နယ္ကသိပၸံ ပညာ႐ွင္ေတြက ၿပီးခဲ့တဲ့လပိုင္းအတြင္း ျခင္ေပါက္ဖြားမႈကို (၁၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

သဘာ၀ဘက္တီးရီးယားပိုးတစ္ မ်ိဳးနဲ႔ထိေတြ႔ေပးထားတာေၾကာင့္ ၿမံဳေနတဲ့ျခင္ထီးအေကာင္(၃)သန္းကို အင္နစ္စ္ေဖးလ္ၿမိဳ႕ကသိပၸံပညာ႐ွင္ေတြက လႊတ္ေပးခဲ့ပါ တယ္။ ေဒသခံေတြက သူတို႔ရဲ႕အစီအစဥ္ကိုကူညီတဲ့အေနနဲ႔ အဲဒီျခင္ထီးေတြကို အိမ္မွာထားေစခဲ့တဲ့အျပင္ ေထာင္ေခ်ာက္ေတြပါ ဆင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ျခင္ထီးေတြက လူေတြကိုမကိုက္တာေၾကာင့္ ေဒသခံေတြကကူညီခဲ့ၾကတာလို႔လည္းသိရပါတယ္။ ျခင္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတဲ့ေရာဂါေတြပ်ံ႕ႏွံ႔ခ်ိန္မွာ ျခင္ေကာင္ေရထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ အခုနည္းလမ္းကိုအသံုးျပဳႏုိင္တယ္လို႔ အဲဒီသိပၸံပညာ႐ွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။

 

 

 

Related News