ၿပီးခဲ့တဲ့သီတင္းပတ္ကုန္ပိုင္းက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ အေနာက္ပိုင္းမွာ စံခ်ိန္တင္မိုးႀကီးခဲ့ၿပီး ထိခိုက္မႈေတြ႐ွိခဲ့တာေၾကာင့္ ဂ်ပန္အစိုးရဘက္ ကေနေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႐ွင္ဇို အာဘဲကဇူလိုင္လ(၁၆)ရက္မွာေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္အစိုးရရဲ႕အေရးေပၚအလုပ္အဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းမွာအခုလုိေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ အာဘဲကေျပာခဲ့တာပါ။

ေထာက္ပံ့မႈေတြေပးမယ့္ ထဲမွာ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ထိခိုက္ခဲ့တဲ့လယ္သမားေတြ၊ ငါးဖမ္းသူေတြအတြက္(၅)ႏွစ္ၾကာအတိုးမဲ့ေငြထုတ္ေခ်းေပးမႈေတြလည္း ပါ၀င္မွာပါ။အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ အေႂကြးျပန္ဆပ္တာေတြကိုလည္းဂ်ပန္အစိုးရဘက္က တရား၀င္ဆိုင္းငံ့ ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။

မၾကာခင္မွာပဲသဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ထိခုိက္ခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြျပန္လည္ပတ္ႏိုင္ေရး၊ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္း႐ွင္ေတြဘက္ကႀကိဳးပမ္းမႈေတြျပန္စတင္ႏုိင္ေရးေတြကို အစိုးရဘက္ကလုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔အာဘဲက ေျပာပါတယ္။ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ထိခိုက္ခဲ့တဲ့ေဒသေတြကိုလည္း ဆက္လက္ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းသြားမွာျဖစ္ၿပီး ထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့ တဲ့ေဒသေတြမွာ ကြန္ဂရစ္တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းလ်င္လ်င္ျမန္ျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရး၊ အသက္႐ွင္က်န္ရစ္သူ ေတြရဲ႕ဘ၀ျပန္တည္ေဆာင္ႏိုင္ေရးေတြအတြက္ကို အစိုးရဘက္ကကူညီေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း အာဘဲကေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News