သတင္းမွားေတြက facebookလူမႈအသိုက္အ၀န္းဆိုင္ရာအဆင့္အတန္းေတြကို မေဖ်ာက္ဖ်က္တဲ့အတြက္ သတင္းမွားေတြကို ဖယ္႐ွားသြားမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ Facebookကုမၸဏီဘက္ကေျပာပါတယ္။ “သတင္းမွားမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏မိတ္ေဆြမဟုတ္”ဆို တဲ့ ေၾကာ္ျငာအသိပညာေပးလႈပ္႐ွားမႈ(၁)ခုကို Facebookကုမၸဏီကၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွာျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ သတင္းမွားေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အျမင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး႐ွိေနၿပီး သတင္းမွားလို႔ Reportတင္ေပးတဲ့postေတြကို ဖ်က္မယ္ဆိုရင္လည္း လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ကို ထိခိုက္ႏိုင္ တယ္လို႔ ကုမၸဏီဘက္ကသံုးသပ္ေနပါတယ္။ အဲဒီPostေတြကိုဖ်က္ပစ္မယ့္အစား Newsfeedမွာ လူအျမင္နည္းေအာင္ဖန္တီး သြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

Facebookကိုအသံုးျပဳၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၆)ခုႏွစ္ အေမရိကန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ မဲဆႏၵ႐ွင္ေတြကို လႊမ္းမိုးႏုိင္ဖို႔ ႐ု႐ွားဘက္ကႀကိဳးစားခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အေထာက္အထားေတြ ေတြ႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ သတင္းမွားေတြျဖန္႔ေပးေနတယ္ဆိုၿပီး Facebookကုမၸဏီဟာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေ၀ဖန္ခံေနရပါတယ္။ အခုႏွစ္အေစာပိုင္းကလည္း Facebookကေန အခ်က္အလက္ က်ိဳးေပါက္မႈေတြျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လူ(၁)သန္းနီးပါးရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြ ေပါက္ၾကားခဲ့တဲ့အတြက္ အေမရိကန္နဲ႔ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ facebookကုမၸဏီအမႈေဆာင္ အရာ႐ွိခ်ဳပ္ မာ့ခ္ ဇက္ကာဘာ့ဂ်္ အစစ္ေဆးခံခဲ့ရပါတယ္။ 

 

 

 

Related News