ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၆)ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ကာလမွာ အ နည္းဆံုးလုပ္ခလစာတိုးျမွင့္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ကတိက၀တ္ေတြမတည္ႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ သမၼတမြန္ဂ်ဲအင္ကေတာင္းပန္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ပတ္မွာ ေတာင္အာ႐ွခရီးစဥ္သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတမြန္ဂ်ဲအင္က ႏုိင္ငံျပန္ေရာက္လာခ်ိန္မွာ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဓိကေဆြးေႏြးခဲ့တာက အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာအေရးျဖစ္ပါတယ္။အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာကို ကိုရီးယား၀မ္ေငြ(၁)ေသာင္းအထိတိုးျမွင့္ေပးဖို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလမွာ သမၼတမြန္းကကတိျပဳခဲ့ေပမဲ့ ဒါကတကယ္ျဖစ္လာဖို႔ ခက္ လာၿပီလို႔ သမၼတမြန္းကေျပာပါတယ္။

ႏုိင္ငံ့၀င္ေငြတိုးတက္ေရးမူ၀ါဒကိုင္စြဲတဲ့ မြန္းရဲ႕ပထမတစ္ႏွစ္တာကာလမွာ အေျခခံလစာက (၁၆.၄)ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္လာခဲ့ေပမဲ့ အခုႏွစ္မွာေတာ့ (၁၀.၉)ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပန္က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။အနိမ့္ဆံုးလစာကို ၀မ္(၁) ေသာင္းအထိတိုးျမွင့္ေပးဖို႔ မြန္းကကတိျပဳခဲ့ေပမဲ့ လက္႐ွိအေျခအေနအရ စီးပြားေရးအေျခအေနကို ထည့္တြက္ရမယ္လို႔ မြန္းက ေျပာပါတယ္။ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာတိုးျမွင့္တာက လာမယ့္(၆)လကာလပတ္မွာ စီးပြားေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္တယ္လို႔ ေတာင္ ကိုရီးယားဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ကင္ဒံုယန္းကေျပာပါတယ္။အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာတိုးလာတဲ့အ႐ွိန္ကိုထိန္းညွိျခင္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးမူ၀ါဒေတြကို ပိုေကာင္းတဲ့နည္းလမ္းေတြအျဖစ္ေျပာင္းသြားဖို႔ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ႐ံုးနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ကႀကိဳးပမ္းေန တာျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ သံုးသပ္တာေတြ႐ွိေနပါတယ္။

 

 

 

Related News