နွစ္အေတာ္ၾကာေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတိုက်ိဳ ၿမိဳ႕မွာ ဇူလိုင္လ(၁၇)ရက္ကလြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္(၁)ခုကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံနဲ႔ ဥေရာပသမဂၢ(EU)လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံနဲ႔ ဥေရာပသမဂၢ (EU) တို႔ နွစ္အေတာ္ၾကာေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတိုက်ိဳ ၿမိဳ႕မွာ ဇူလိုင္လ(၁၇) ရက္က လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္(၁)ခုကို  လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအစည္းအေ၀းကို ဂ်ပန္၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ ႐ွင္ဇို အာဘဲ၊ ဥေရာပေကာင္စီဥကၠ႒ ေဒၚနယ္တာ့(ခ္)နဲ႔ ဥေရာပေကာ္မ႐ွင္ဥကၠဌ ဂ်န္ကေလာ့ဂ်န္ကာ တို႔တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ သေဘာတူညီခ်က္က ကမၻာ႔ကုန္သြယ္ေရး(၄၀)ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အသားတင္ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ (၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္းအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မွာပါ။ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈသေဘာတူညီခ်က္က(၁) ႏိုင္ငံခ်င္းစီရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းေတြအေပၚအခြန္ကင္းလြတ္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)ကတင္ပို႔တဲ့ကုန္ပစၥည္း ေတြအေပၚ (၉၄)ရာခိုင္ႏႈန္းအခြန္ဖယ္႐ွားေပးဖို႔ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ကုန္ပစၥည္းေတြအေပၚ(၉၉)ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေကာက္ခံတာကို (အီးယူ) ဘက္ကအဆံုးသတ္ေစဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။  သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကိုသက္ဆိုင္ရာပါလီမန္ေတြဘက္က အတည္ျပဳခ်က္ရခဲ့ရင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖို႔ (၂)ဘက္စလံုးက ရည္႐ြယ္ေနပါတယ္။  ကမၻာတစ္၀ွမ္္းမွာ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရး ၀ါဒျပန္ပြားေနတဲ့ၾကားက အခုလို ဂ်ပန္(EU) သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္တာက  လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္မႈ႐ွိရမယ္ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵကိုျပသေပးတာျဖစ္ တယ္လို႔ အာဘဲက ေျပာပါတယ္။  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံနဲ႔ (EU)တို႔က  (၂၁)ရာစုနဲ႔ကိုက္ညီမယ့္ အဆင့္ျမင့္ လြတ္လပ္ၿပီး မွ်တတဲ့စီးပြားေရး မူေဘာင္ကို ဖန္တီးဖို႔ျဖစ္တယ္လို႔လည္း အာဘဲကေျပာပါတယ္။

 

 

Related News