ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္တိုက်ိဳနားက ကမ္းေျခမွာၾသဂုတ္လ(၆)ရက္က (၁၀)မီတာ႐ွည္တဲ့အျပာေရာင္ေ၀လငါးေပါက္အေသ(၁) ေကာင္ကိုေတြ႔႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ကာနာဂါ၀ါစီရင္စုထဲက ကာမူကာရာၿမိဳ႕က ယူဂါဟာမာကမ္းေျခမွာ အဲဒီေ၀လငါးေပါက္အေသကို ေတြ႕႐ွိခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လ(၇)ရက္မွာ ဂ်ပန္သဘာ၀သိပၸံအမ်ိဳးသားျပတိုက္ကကြ်မ္းက်င္သူေတြကစစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ ေ၀လငါးရဲ႕ရင္ အုပ္ပိုင္း၊ ေရယက္ေတြနဲ႔ ကိုယ္ထည္ပိုင္းအေရာင္ေတြအရ အျပာေရာင္ေ၀လငါးမ်ိဳးစိတ္ျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔အႀကီးဆံုးေရသတၱ၀ါမ်ိဳးစိတ္ ျဖစ္တယ္လို႔ကြ်မ္းက်င္သူေတြကေျပာပါတယ္။

ဂ်ပန္ကမ္းေျခေတြမွာအရင္က အခုလိုေ၀လငါးေတြ႕႐ွိခဲ့တာမ႐ွိဘူးလို႕ ဂ်ပန္အမ်ိဳး သားျပတိုက္ကေျပာပါတယ္။ ဒီေ၀လငါးရဲ႕ကိုယ္ထည္ပိုင္းအ႐ွည္နဲ႔ ပံုပန္းသ႑ာန္ေတြအရအခုႏွစ္မွာေပါက္ဖြားခဲ့တဲ့ေ၀လငါးအ ထီးေပါက္္ျဖစ္တယ္လို႔ ကြ်မ္းက်င္သူေတြကသံုးသပ္ေနပါတယ္။  (၁၉)ရာစုနဲ႔ (၂၀)ရာစုၾကားမွာေ၀လငါးေတြကိုစီးပြားျဖစ္ေရာင္း ၀ယ္လာတာေၾကာင့္ ေ၀လငါးအေရအတြက္ေလ်ာ့ပါးလာတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခေတြ မွာေ၀လငါးေထာင္ခ်ီေနထိုင္ေနေပမဲ့ ႏို႔တိုက္သတၱ၀ါေတြထဲမွာ(၁)ခုအပါအ၀င္ျဖစ္တဲ့ေ၀လငါးမ်ိဳးစိတ္ပ်က္သုဥ္းဖို႔ အႏၱရာယ္႐ွိေန ၿပီလို႔ ကြ်မ္းက်င္သူေတြကခန္႔မွန္းေနၾကပါတယ္။

 

 

 

Related News