ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံကေနတရားမ၀င္တင္သြင္းခဲ့တဲ့ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းတန္(၁၀၀၀)ေက်ာ္ကို ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံကိုျပန္ၿပီးပို႔သြားမယ္လို႔ ပိုလန္အာဏာပိုင္ေတြကေျပာပါတယ္။ အဲဒီပစၥည္းေတြကို ၿပီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင္လမွာ ပိုလန္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွာ႐ွိတဲ့ ဒီနီယာ ဆိပ္ကမ္းမွာ ပိုလန္သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ဆိုင္ရာဌာန၊ ေငြတိုက္ဌာနနဲ႔ အေကာက္ခြန္ဌာနတို႔ ပူးေပါင္းထားတဲ့အဖြဲ႔က ေတြ႔ခဲ့တာပါ။ ကုန္ေသတၱာ(၄၅)လံုးထဲမွာပါ လာခဲ့တဲ့အဲဒီပစၥည္းေတြကို ျပန္သံုးလို႔ရတဲ့ပလတ္စတစ္နဲ႔ေရာ္ဘာေတြလို႔ တံဆိပ္ကပ္ထားခဲ့ေပမဲ့ အခ်ိဳရည္သံဗူးခြံေတြ၊ ပိုလန္ ထုတ္ဆပ္ျပာမႈန္႔ေတြအတြက္ ထုပ္ပိုးစရာအိတ္ေတြ၊ ပလတ္စတစ္ေတြ၊ အစားအစာေတြနဲ႔ အင္ဂ်င္၀ိုင္ေတြကိုပါ၀င္ေနတာကုိ ေတြ႔ခဲ့ရတာပါ။

အစားအစာတင္ေရာင္းတဲ့ပလတ္စတစ္စင္ေတြကို ေတြ႔ခဲ့ရၿပီး အရာရာတိုင္းက ညစ္ပတ္ၿပီးအနံ႔အသက္ မေကာင္း ဘူးလို႔ ပိုလနသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္ေရး႐ံုးက စစ္ေဆးေရးအရာ႐ွိ(၁)ဦးကေျပာပါတယ္။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကို ပိုလန္ႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းမွာ ဖို႔ေျမအျဖစ္အသံုးျပဳဖို႔ တင္သြင္းခဲ့တာပါ။ ပိုလန္ကစြန္႔ပစ္ပစၥည္းျပန္အသံုးခ်ေရး ကုမၸဏီ(၂)ခုအတြက္ အဲဒီပစၥည္းေတြကို ၿဗိတိန္ကုမၸဏီ(၆)ခုက တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။  

 

 

 

Related News