ကာ႐ိုလိုင္းနားျပည္နယ္ရဲ႕ ၿပီးခဲ့တဲ့ဆယ္စုႏွစ္(၃)ခုအတြင္း အားအျပင္းဆံုးမုန္တိုင္းျဖစ္တဲ့ ဖေလာရင့္စ္၀င္ေရာက္ဖို႔ နီးကပ္ေနတဲ့အတြက္ ျပည္နယ္အာဏာပိုင္ေတြက သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ “ကာ႐ိုလိုင္းနား”ျပည္နယ္အတြက္ ဆယ္စုႏွစ္(၃)ခုနီးပါးအတြင္း အင္အားအျပင္းဆံုးျဖစ္တဲ့ ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္း “ဖေလာရင့္စ္”ကပိုၿပီး အားေကာင္းလာႏိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းေနၾကပါတယ္။ အေမရိကန္အေ႐ွ႕ဘက္ပင္လယ္ကမ္းေျခကို ဖေလာ ရင့္စ္ဦးတည္ေနခ်ိန္မွာ လာမယ့္(၂)ရက္အတြင္း ေရတက္လာတာေၾကာင့္ အသက္အႏၱရာယ္႐ွိလာႏိုင္တယ္လို႔ ျပည္နယ္အာဏာ ပိုင္ေတြက သတိေပးေနၾကပါတယ္။

ဖေလာရင့္စ္ကို မုန္တိုင္းအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္(၄)အျဖစ္နဲ႔ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေလတိုက္ႏႈန္း တစ္နာရီကို မိုင္(၁၄၀)ပတ္၀န္းက်င္႐ွိေနပါတယ္။ စက္တင္ဘာလ(၁၃)ရက္မွာ ဖေလာရင့္စ္က ကာ႐ိုလိုင္းနားျပည္နယ္ေျမာက္ ပိုင္းမွာ႐ွိတဲ့ “၀ယ္မင္တန္”ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ကို ၀င္ေရာက္ဖြယ္႐ွိေနတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းေနၾကပါတယ္။ “ဗာဂ်ီးနီးယား”၊ “ေမရီလန္း”၊ “ေတာင္ကာ႐ိုလိုင္းနား”၊ “ေျမာက္ကာ႐ိုလိုင္းနား”စတဲ့ျပည္နယ္ေတြနဲ႔ “၀ါ႐ွင္တန္ဒီစီ”တို႔မွာ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာ ထားၿပီး ဖေလာ့ရင့္စ္က ေျမာက္ကာ႐ိုလိုင္းနားျပည္နယ္က “ဖီးယား”အငူရဲ႕အေ႐ွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္(၆၇၀)အကြာမွာ႐ွိေနတယ္လို႔ အေမရိကန္အမ်ိဳးသားဟာရီကိန္းစင္တာက စက္တင္ဘာလ(၁၁)ရက္ညပိုင္းမွာ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ကိုဦးတည္ေနတဲ့ဖေလာရင့္စ္က တစ္နာရီကို (၁၇)မိုင္ႏႈန္းနဲ႔ေ႐ြ႕လ်ားေနၿပီး စက္တင္ဘာ(၁၁)ရက္ညပိုင္းနဲ႔ (၁၂)ရက္တို႔မွာ ပိုၿပီး အားေကာင္းလာႏိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

 

 

Related News