ကမာၻေပၚကလူ(၈၂၁)သန္း(ဒါမွမဟုတ္) လူ(၁၀)ဦးမွာ(၁)ဦးဟာ အငတ္ေဘးေတြ႔ႀကံဳေနတယ္လို႔ စက္တင္ဘာလ(၁၁)ရက္မွာ ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔အစည္း(F.A.O)ကထုတ္ျပန္တဲ့ ကမာၻ႔အစားအစာေဘးကင္းေရးႏွင့္ အာဟာရဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာ(၂၀၁၈)မွာေဖာ္ျပပါတယ္။ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ႀကီးထြားမႈႏႈန္းရပ္တန္႔တာနဲ႔ အ႐ြယ္ေရာက္သူေတြမွာ အ၀လြန္ ေနတာလို အာဟာရအခ်ိဳးမညီတဲ့ျပႆနာကိုေျဖ႐ွင္းရာမွာ အကန္႔အသတ္နဲ႔ပဲတိုးတက္မႈ႐ွိေနတာေၾကာင့္ လူသန္းရာခ်ီရဲ႕က်န္း မာေရးဟာ အႏၱရာယ္႐ွိေနတယ္လို႔ F.A.Oညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္“ဟိုေဆး ဂရာဇီယာႏို ဒါေဆးလ္ဗား”ကေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့(၃) ႏွစ္ကတည္းက အငတ္ေဘးႀကံဳေနရသူဦးေရက ဆက္တိုက္ျမင့္တက္ေနၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုက အငတ္ေဘးႀကံဳေနတဲ့အေရအတြက္ နီးပါး႐ွိေနၿပီလို႔ FAOဘက္ကေျပာပါတယ္။ အခုလိုေနာက္ေၾကာင္းျပန္လာတာက (၂၀၃၀)ျပည့္ႏွစ္မွာ အငတ္ေဘး ႀကံဳရသူမ႐ွိေစေရးဆိုတဲ့ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ပိုၿပီးအားစိုက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လုိအပ္ေနၿပီဆိုတာ ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္းသတိေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ ေတာင္အေမရိကတိုက္နဲ႔ အာဖရိက တိုက္တို႔မွာ အငတ္ေဘးႀကံဳရသူပိုမ်ားလာၿပီး အာ႐ွတိုက္မွာေတာ့ အငတ္ေဘးႀကံဳရသူက်ဆင္းလာတယ္လို႔ အစီရင္ခံစာမွာပါ၀င္ပါတယ္။

 

 

 

Related News