အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွႏိုင္ငံေတြရဲ႕ျပႆနာေတြကို ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေတြကိုပဲေျဖ႐ွင္း ခြင့္ျပဳဖို႔ ကေမာၻဒီးယား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္“ဟန္ဆန္”က ေျပာပါတယ္။အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားေဒသအျပင္ဘက္ႏုိင္ငံေတြက ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြကို အျပစ္႐ွာေ၀ဖန္ေနၾကၿပီး အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွႏိုင္ငံေတြက သူတို႔ရဲ႕ျပႆနာေတြကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ေျဖ႐ွင္းႏုိင္ေအာင္ လႊတ္ထားေပးသင့္တယ္လို႔ ကေမာၻဒီးယား၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္“ဟန္ဆန္”ကေျပာပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္“ဟႏြိဳင္း”မွာ စက္တင္ဘာလ(၁၂)ရက္ကက်င္းပခဲ့တဲ့ ကမာၻ႔စီးပြားေရး ဖိုရမ္မွာ ေျပာခဲ့တာပါ။ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြကို ေဒသအျပင္ဘက္ႏုိင္ငံေတြက ဖိႏွိပ္ထားၿပီး ဘာလုပ္ရမယ္ ဆိုတာကို ညႊန္ၾကားေန ၾကတယ္လို႔ ဟန္ဆန္ကေျပာပါတယ္။ ဒီအေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို ဦးတည္ေျပာေနတာမဟုတ္ဘဲ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္း ႏုိင္ငံေတြက ႏုိင္ငံေရးသားေကာင္ျဖစ္ေနတာလို႔ ေျပာလိုတာလို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

အာဆီယံအေၾကာင္း မသိတဲ့ႏုိင္ငံေတြအေနနဲ႔ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြရဲ႕ျပႆနာကို အာဆီယံႏိုင္ငံေတြကိုသာ ေျဖ႐ွင္းခြင့္ေပးသင့္တယ္လို႔လည္း ဟန္ဆန္ကေျပာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့ တဲ့ၾသဂုတ္လမွာ က်င္းပခဲ့ၿပီး အဓိကအတိုက္အခံပါတီေတြ မပါခဲ့တဲ့ ကေမာၻဒီးယားေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ဟန္ဆန္ရဲ႕(CPP)ပါတီက အမတ္ေနရာအားလံုးကိုအႏိုင္ရခဲ့တာေၾကာင့္ အဲဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဟုတ္ဘူးလို႔ ႏုိင္ငံတကာ ေ၀ဖန္ေနပါတယ္။ အဲဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရခဲ့တာေၾကာင့္ ဟန္ဆန္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သက္တမ္းေနာက္တစ္ဆက္တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ရမွာျဖစ္ၿပီး ဟန္ဆန္ဟာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ (၃၃)ႏွစ္ဆက္တိုက္တာ၀န္ယူခဲ့ပါတယ္။ 

 

 

 

Related News