ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက  ပိတ္ဆို႔မႈေတြကိုခ်ိဳးေဖာက္တယ္လို႔ အျငင္းပြားေနေပမဲ့ ကိုရီးယား(၂)ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး႐ံုး ကို စက္တင္ဘာလ(၁၄)ရက္မွာဖြင့္လွစ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ႐ံုးကို ေတာင္ကိုရီးယားေပါင္းစည္းေရးဒုတိယ၀န္ႀကီး“ခ်န္ဟဲေဆာင္” နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားၿငိမ္းခ်မ္းစြာျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒တို႔က ပူးတြဲစီမံခန္႔ခြဲသြားမွာပါ။ ႐ံုးဖြင့္ၿပီးတာနဲ႔ ႏွစ္ ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးလုပ္ငန္းေတြစၿပီးေဆာင္႐ြက္မွာပါ။ ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအျပင္ လူပုဂၢိဳလ္ခ်င္းအျပန္အ လွန္စီးပြာေရးေဆာင္႐ြက္တာနဲ႔ (၂)ႏိုင္ငံၾကားသြားလာေရးအတြက္လည္း စီစဥ္ေပးမယ္လို႔သိရပါတယ္။

အဲဒီ႐ံုးေခါင္းေဆာင္ေတြ က တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းလုပ္ဖို႔နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ဖုန္းလိုင္းတစ္ခုထား႐ွိဖို႔လည္း သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္း ေဆာင္ေတြၾကား လိုအပ္တဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကိုလည္း အဲဒီ႐ံုးက ပို႔ေဆာင္ေပးမွာပါ။ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးပိုတိုးတက္ လာရင္ ဆိုးလ္နဲ႔ၿပံဳယမ္းၿမိဳ႕တို႔မွာ ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးေတြဖြင့္လွစ္သြားဖို႔စီစဥ္ေနတယ္လို႔လည္း ေတာင္ကိုရီးယားေပါင္းစည္းေရး၀န္ ႀကီးဌာနကေျပာပါတယ္။

 

 

 

Related News