ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို တြန္းအားေပးခဲ့တာ၊ ႏုိင္ငံတည္ၿငိမ္ေရးကို အားေပးႏိုင္ခဲ့တာနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္က အေျခအေနေတြကို ကိုင္တြယ္ခဲ့တာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ွင္ဇိုအာ ဘဲကခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာလ(၉)ရက္က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္တိုက်ိဳမွာ ေခါင္းေဆာင္(၂)ဦးေတြ႔ဆံုစဥ္မွာ ေျပာ လိုက္တာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီပိုအားေကာင္းလာေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ေထာက္ပံ့သြားမယ္လို႔လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အာဘဲကေျပာပါတယ္။ ဒီမိုကရက္တစ္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္လာေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေတြကို ဂ်ပန္အစိုးရနဲ႔ ပုဂၢလိကက႑တို႔ကေန အတတ္ႏိုင္ဆံုးကူညီသြားမွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အိမ္နီးခ်င္းဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံကေန ဘဂၤါလီေတြ ျမန္ မာႏိုင္ငံကို ျပန္လာႏိုင္ေရးမွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ကူညီဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ဘဂၤါလီေတြအေရးကို အမွီအခို ကင္းမဲ့တဲ့အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔က စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ အေရးႀကီးတယ္လို႔လည္း အာဘဲကေျပာပါတယ္။

ထြက္ေျပးလာသူေတြကို ျပန္လည္ေန ရာခ်ထားေရးေဆာင္႐ြက္မႈေတြကို အ႐ွိန္ျမွင့္သြားဖို႔လည္း တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္မႈေတြက ေရ႐ွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲ ဖို႔လိုအပ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕အေထာက္အပံ့ေတြနဲ႔နားလည္ေပးမႈတို႔အတြက္ ေက်းဇူးတင္တယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တံု႔ျပန္ ခဲ့တယ္ဆိုၿပီး NHKသတင္းဌာနကေဖာ္ျပပါတယ္။

 

 

 

Related News