ၿပီးခဲ့တဲ့စက္တင္ဘာလ(၂၈)ရက္က အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံ၊ ဆူလာေ၀စီကြ်န္းမွာ ျပင္းအား(၇.၄) အဆင့္႐ွိငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိ ခိုက္မႈေတြ႐ွိခဲ့တဲ့ေနရာေတြကို ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႔(UNICEF)နဲ႔အတူ တျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြကေထာက္ပံ့မႈေတြေပးေနပါတယ္။

အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံမွာလႈပ္ခတ္ခဲ့တဲ့ငလ်င္ေၾကာင့္ လူေပါင္း(၂၀၁၀)ဦးေသဆံုးၿပီး လူ(၁)ေသာင္းေက်ာ္ဒဏ္ရာရခဲ့ကာ လူ(၆၇၁)ဦး ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့တယ္လို႔ ေအာက္တိုဘာလ(၉)ရက္မွာအင္ဒိုနီး႐ွားအာဏာပိုင္ေတြကထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။  အဲဒီငလ်င္ေၾကာင့္အိမ္ ေျခ(၆)ေသာင္းေက်ာ္လည္းပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းေပါင္း(၂၇၀၀၀)ေက်ာ္ပ်က္စီးခဲ့တယ္လို႔ အင္ဒိုနီး႐ွားသဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္စီမံ ခန္႔ခြဲမႈဘုတ္အဖြဲ႕ (BNBP)ကထုတ္ျပန္ပါတယ္။ စက္တင္ဘာလ(၂၈)ရက္က  အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံ၊ ဆူလာေ၀စီကြ်န္းမွာျပင္းအား (၇.၄)မဂၢနီက်ဴ႕ဒ္အဆင့္႐ွိငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ဆူနာမီေရလိႈင္းႀကီးေတြ၀င္ေရာက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေျမၿပိဳမႈေတြလည္းျဖစ္ေပၚခဲ့ပါ တယ္။

ကုလသမဂၢလူထုရံပံုေငြအဖြဲ႕(UNFPA)ကအမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔႐ွင္းေရးပစၥည္းေတြ၊ သားဖြားပစၥည္း ေတြနဲ႔ ေမြး ကင္းစကေလးငယ္ေတြအတြက္လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကိုေထာက္ပံ့ေနပါတယ္။  ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရံပံုေငြအဖြဲ႕ (UNICEF)၊ အင္ဒိုနီး႐ွားလူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနနဲ႔ လူမႈေရးဆုိင္ရာလုပ္သားအဖြဲ႔(၁)ဖြဲ႔တို႔ပူးေပါင္းၿပီး  မိသားစုေတြနဲ႔ကြဲကြာေနတဲ့ ကေလးေတြ ကို႐ွာေဖြေနပါတယ္။ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ၿပီးေနာက္မိသားစုေတြနဲ႔ကြဲကြာေနတဲ့ကေလးအေရအတြက္က ပိုမ်ားလာတယ္ လို႔လည္းသိရပါတယ္။

မိသားစုနဲ႔ကြဲကြာေနတဲ့ ကေလးေတြကိုေစာင့္ေ႐ွာက္ဖို႔ စုစုေပါင္းေနရာ(၁၂)ေနရာကို(UNICEF)ကတည္ ေဆာက္သြားမွာပါ။ ေအာက္တိုဘာလ(၁၁)ရက္မွာထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ စာရင္းေတြအရမိသားစု၀င္ေတြနဲ႔ကြဲကြာေနတဲ့ကေလး (၆၁)ဦး႐ွိေနပါတယ္။ (UNICEF)နဲ႔မိတ္ဖက္အဖြဲ႔၀င္ေတြက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကုသမႈေတြကိုလည္းလုပ္ေဆာင္ေပးေနၿပီး ေ႐ႊ႕ ေျပာင္းလုပ္သားေတြအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအဖြဲ႔(IOM)ကေရဘူး(၂၈၀၀၀)နဲ႔ အေရးေပၚအကာအ ကြယ္(၁၇၀၀)ေလာက္ေထာက္ပံ့ေပးေနပါတယ္။

 

 

Related News