သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ကိုလံဘိုမွာ ေအာက္တိုဘာလ(၁၁)ရက္က ႏိုင္ငံတကာအိႏၵိယသမုဒၵရာဆိုင္ရာညီလာခံက်င္းပခဲ့ၿပီး ဘံုဥပေဒကိုအေျခခံ တဲ့လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို ႏိုင္ငံတိုင္းကထိန္းသိမ္းသင့္တယ္လို႔ သီရိလကၤာ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရနင္း၀ီရမ္စင္းကေျပာခဲ့ပါတယ္။ သီရိလကာၤႏိုင္ငံ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ကိုလံဘိုမွာ ေအာက္တိုဘာလ(၁၁)ရက္က ႏိုင္ငံတကာအိႏိၵယသမုဒၵရာဆိုင္ရာ ညီလာခံက်င္းပခဲ့ပါ တယ္။ အိႏၵိယသမုဒၵရာထဲမွာ ဘံုဥပေဒကိုအေျခခံတဲ့လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို   ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီက ထိန္းသိမ္းသင့္တယ္လို႔ သီရိလကာၤ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရနင္း၀ီရမ္စင္းက ေျပာပါတယ္။ အိႏၵိယသမုဒၵရာေအာက္က ေကဘယ္ႀကိဳးေတြကို ေဘးကင္းလံုၿခံဳေအာင္ လုပ္ေဆာင္ သင့္တယ္လို႔လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရနင္း၀ီရမ္စင္းကေျပာပါတယ္။ 

 ကုလသမဂၢကလည္း  ေရေၾကာင္းဆက္ဆံေရးအ ေပၚသီရိလကၤာႏိုင္ငံရဲ႕ဦးေဆာင္မႈေတြကို ခ်ီးက်ဴးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီညီလာခံကို  ပင္လယ္ေရေၾကာင္းဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာ ကုလ သမဂၢအထူးသံတမန္ ပီတာေသာ့စင္၊ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔က ထိပ္တန္းအဆင့္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ သံအမတ္ ႀကီးေတြ၊ မဟာမင္းႀကီးေတြ၊ ကြ်မ္းက်င္သူေတြနဲ႔ ပညာ႐ွင္ေတြတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးအ တြက္ သီရိလကာၤအစိုးရရဲ႕ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြကို တန္ဖိုးထားတယ္လို႔ ကုလသမဂၢအထူးသံတမန္ ပီတာေသာ့စင္ကေျပာပါ တယ္။ အဲဒီညီလာ ခံမွာအိႏၵိယသမုဒၵရာပတ္၀န္းက်င္က ႏိုင္ငံေပါင္း(၄၀)ႏိုင္ငံက  ကိုယ္စားလွယ္ေတြကလည္း အိႏၵိယသမုဒၵရာ နဲ႔ပတ္သက္ေနတဲ့ က႑အသီးသီးက အေၾကာင္းအရာေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News