ေအာက္တို ဘာလ(၁၃)ရက္က  မေလး႐ွားႏိုင္ငံမွာၾကားျဖတ္ပါလီမန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့ၿပီး အဲဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ မေလး႐ွားဒုတိယ၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း အန္ဏၰ၀ါအီဘရာဟင္ အႏိုင္ရခဲ့ပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာလ(၁၃)ရက္က  မေလး႐ွားႏိုင္ငံမွာ ၾကားျဖတ္ပါလီမန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ အဲဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ မေလး႐ွားဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္္ေဟာင္း အဏၰ၀ါအီဘရာဟင္က မဲအေရအတြက္အျပတ္အသတ္နဲ႔အႏိုင္ရ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ အခုလိုအႏိုင္ ရခဲ့တာေၾကာင့္ အဏၰ၀ါဟာမေလး႐ွားႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈပိုင္းမွာ ျပန္လည္ပါ၀င္လာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

မေလး႐ွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မဟာသီယာမိုဟာမက္ကလည္း အဏၰ၀ါကို သူရဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးဆက္ခံသူအျဖစ္ စဥ္းစားထား တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အာဏာရ ညြန္႕ေပါင္းပါတီထဲက (၁)ခုျဖစ္တဲ့ ျပည္သူ႕တရားမွ်တေရး ပါတီေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္တဲ့ အဏၰ၀ါဟာ ေပါ့ဒစ္ဆင္ၿမိဳ႕မွာ မဲအျပတ္ အသတ္အႏိုင္ရခဲ့တာပါ။ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာထက္မဲအေရအတြက္ေတြ ပိုရခဲ့တဲ့ အတြက္လည္း ေထာက္ခံသူေတြကိုေက်းဇူးတင္ တယ္ဆိုၿပီး အဏၰ၀ါကေျပာခဲ့ပါတယ္။ 

အာဏာရညြန္႕ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႔၀င္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ပါလီမန္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးေတြ ကို ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ရည္႐ြယ္ထားတယ္လို႔ အဏၰ၀ါကေျပာပါတယ္။ (၁၉၉၀)ခုႏွစ္မွာ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္မဟာသီယာတာ၀န္ယူခဲ့ခ်ိန္မွာ အဏၰ၀ါဟာ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့စဥ္တုန္းက စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ ဟာသီဟာနဲ႔ အျငင္းပြားမႈေတြျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ေမလက က်င္းပခဲ့တဲ့ ပါလီမန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အဏၰ၀ါဟာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မဟာသီဟာနဲ႔လက္တြဲခဲ့ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔ အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အကူအညီေတြေပးခဲ့ပါတယ္။  ၾကားျဖတ္ပါ လီမန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မဟာသီယာက အဏၰ၀ါကိုေထာက္ခံေပးခဲ့ၿပီး လာမယ့္ (၂)ႏွစ္အတြင္း၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္အာဏာလႊဲ ေျပာင္းေပး သြားမယ္လို႔ မဟာသီယာက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

 

 

Related News