အီတလီႏုိင္ငံ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ေရာမက ေဆး႐ံုတစ္ခုမွာလွ်ပ္စစ္ဂ်င္နေရတာရဲ႕ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းမွာပိတ္ဆို႔မႈတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့တာေၾကာင့္ ေဆး႐ံုအေဆာက္အဦးေျမညီထပ္မွာမီးေလာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လူ(၁)ဦးေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ေဆး႐ံုအ ေဆာက္အဦး၀န္းက်င္မွာေတာ့ မီးခိုးေတြထြက္ေနၿပီး မီးေလာင္မႈထဲမွာ အထူးၾကပ္မတ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးယူနစ္လဲပါ၀င္ခဲ့တာ ပါ။ ဓာတ္အားေပးစနစ္နဲ႔ အေရးေပၚဂ်င္နေရတာေတြႏွစ္ခုစလံုးကိုေတာ့ အီတလီမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔က ၿငိမ္းသတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ေဆး႐ံု ေျမညီထပ္ကိုမီးေလာင္ခဲ့တာေၾကာင့္ အဲဒီေျမညီထပ္မွာ႐ွိတဲ့လူနာ(၄၀၀)စလံုးကို ေရာမၿမိဳ႕ထဲက ေဆး႐ံုေတြျဖစ္တဲ့ ဗီတာဘို၊ စီဗီတာဘတ္ကီရားနဲ႔ လာဇီယိုအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသထဲက တျခားၿမိဳ႕ေတြကို အေရးေပၚလူနာတင္ ယာဥ္ေတြ၊ ေဒသက်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ကဘတ္စ္ကားေတြနဲ႔ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဗီလာဆန္ပီ ရာထ႐ို အမည္ရတဲ့ ေဆး႐ံုဟာ ပုဂၢလိကသားဖြားေဆး႐ံုတစ္႐ံုျဖစ္ၿပီး အီတလီအမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္ရယူထားကာတစ္ ႏွစ္ကိုက ေလး(၂၀၀၀)ေက်ာ္ေမြးတဲ့ေနရာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News