ေအာက္တိုဘာလ(၂၉)ရက္မွာ ပင္လယ္ထဲကိုပ်က္က်ခဲ့တဲ့ လိုင္းယြန္းအဲေလေၾကာင္းလိုင္းပိုင္ဘိုအင္း(၇၃၇)ေလယာဥ္ဟာ ေလယာဥ္ ျမန္ႏႈန္းတိုင္းကိရိယာခ်ိဳ႕ယြင္းေနတယ္လို႔ အင္ဒိုနီး႐ွားအာဏာပိုင္ေတြက ႏို၀င္ဘာလ(၅)ရက္မွာေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာလ(၂၉)ရက္က ပင္လယ္ထဲကိုပ်က္က်ခဲ့တဲ့ အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံကLion Airေလေၾကာင္းလိုင္းပိုင္ေလယာဥ္ဟာ ေနာက္ဆံုးေလးႀကိမ္ပ်ံသန္းခဲ့စဥ္မွာ ေလယာဥ္ရဲ႕ျမန္ႏႈန္းတိုင္းကိရိယာခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ႐ွိခဲ့တယ္လို႔ အင္ဒိုနီး႐ွားအာဏာပိုင္ေတြကေျပာ ပါတယ္။

ေလယာဥ္ပ်ံသန္းမႈမွတ္တမ္းတင္စက္ကိုျပန္ေတြ႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္ႏႈန္းတိုင္းကိရိယာပ်က္ေနတယ္ဆိုတာကို သိခဲ့ရတာပါ။ ဂ်ာကာတာ ေလဆိပ္ကေနထြက္ခြာၿပီး(၁၃)မိနစ္အၾကာမွာ ပင္လယ္ထဲကို ပ်က္က်ခဲ့တဲ့အဲဒီေလယာဥ္ေပၚမွာ ခရီး သည္(၁၈၉)ဦး ပါလာခဲ့ၿပီး ပ်က္က်မႈေၾကာင့္ အသက္႐ွင္သူမ႐ွိခဲ့ပါဘူး။ ပ်က္က်ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းတိတိက်က်ကိုေတာ့ အာဏာပိုင္ေတြက အတည္မျပဳ ေသးပါဘူး။ ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈေၾကာင့္ အင္ဒိုနီး႐ွားႏုိင္ငံက ဘုိအင္း(၇၃၇)ေလယာဥ္အားလံုးကို စစ္ေဆးသြားဖို႔ အင္ဒို နီး႐ွားသမၼတ ဂ်ိဳကို၀ီဒိုဒိုကညႊန္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ 

ျမန္ႏႈန္းတိုင္းကိရိယာစိတ္မခ်ရတဲ့အေျခအေနမွာ႐ွိေနတာကိုသိရက္နဲ႔ ပ်ံသန္း ခြင့္ေပးခဲ့တဲ့အေၾကာင္း အရင္းကို က်န္ရစ္သူမိသားစု၀င္ေတြကသိခ်င္ေနၾကပါတယ္။ ေလယာဥ္ျမန္ႏႈန္းတိုင္းကိရိယာဟာ အာ႐ံုခံ ကိရိယာျဖစ္ၿပီး ေလဖိအား (ဒါမွမဟုတ္) ဘေလယာဥ္ရဲ႕ေ႐ွ႕မ်က္ႏွာျပင္အေျခအေနေတြကိုမွတ္တမ္းတင္တဲ့ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

 

Related News