ႏို၀င္ဘာလ(၁)ရက္မွာ Appleရဲ႕တန္ဖိုးအေမရိကန္ေဒၚလာ(၁)ထရီလီယံတန္ဖိုးျပန္က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ရွယ္ယာေစ်းကြက္ပိတ္ ကာနီးမွာ ရွယ္ယာ(၇)ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့တာေၾကာင့္ တန္ဖိုးက်ဆင္းခဲ့တာပါ။ Appleထုတ္ဖုန္းေတြကို တန္ဖိုးျမွင့္ခဲ့တာေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့(၃)လအတြင္း အေရာင္းအနည္းငယ္ပါးခဲ့ေပမဲ့ ၀င္ေငြကေတာ့ပိုမ်ားခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္အျမတ္ေငြက (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ကထက္ (၂၀)ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၆၂.၉)ဘီလီယံရွိခဲ့သလို အျမတ္ေငြက (၃၁)ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္ တက္ခဲ့ၿပီး တန္ဖိုးအားျဖင့္ (၁၄.၁)ဘီလီယံရွိခဲ့တာပါ။

ဆိုင္ေတြကေန တရား၀င္ေရာင္းတာေတြၿပီးခဲ့တဲ့ေနာက္ လာမယ့္လပိုင္း အတြင္း အေရာင္းက်လာဖြယ္ရွိေနတယ္လို႔ခန္႔မွန္းေနၾကတဲ့အတြက္ ရွယ္ယာတန္ဖိုးေတြက်ခဲ့ပါတယ္။ ေရာင္းတဲ့ဖုန္းအေရအ တြက္ကို ထုတ္မေျပာေတာ့ဘူးလို႔ Appleဘက္ကထုတ္ေျပာခဲ့ၿပီးေနာက္ ေရာင္းအားျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး အခုႏွစ္ဇူလိုင္လကေန စက္တင္ဘာလအထိ (၃)လအတြင္း ဖုန္းအလံုးေရ (၄၆.၉)သန္းေရာင္းရခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ရဲ႕ကာလတူအပိုင္းအ ျခားနဲ႔ယွဥ္ရင္ ဖုန္း(၀.၂)သန္းေလာက္ပိုေရာင္းရခဲ့တာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၇)ခုႏွစ္က ကမာၻတစ္၀န္းလံုးမွာေရာင္းခ်ရတဲ့ဖုန္းအလံုးေရ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး Appleကေတာ့ ဖုန္းေတြရဲ႕တန္ဖုိးကိုျမွင့္ခဲ့တာေၾကာင့္ အျမတ္ေငြတိုးလာတာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News